Nyheter

Årets bästa projekt utsedda

E22 Söderleden i Norrköping och Driftsområde Växjö var landets bästa anläggningsprojekt under 2008. Det stod klart när FIA, Förnyelse i Anläggningsbranschen, prisade lyckade projekt.

FIA-dagen på torsdagen avslutades med prisutdelning till anläggningsprojekt som genomförts med gott samarbete och kreativa lösningar, som gett mer anläggning för pengarna.

— 17 mycket bra projekt har utvärderats och sju av dem nominerades till kvalitetspriset i klasserna Drift respektive Investering. Det är tydligt att kvalitet och effektivitet ökar i anläggningsbranschen, kommenterar FIAs ordförande Åsa Söderström Jerring i ett pressmeddelande.

E22 Söderleden Norrköping, Vilbergen — Ljura, tilldelades pris som bästa investeringsentreprenad med följande motivering:

”Ett komplicerat projekt i hårt trafikbelastad stadsmiljö för såväl rikstrafik som lokaltrafik har genomförts i en omsorgsfullt planlagd samverkansprocess med stort engagemang från beställare, medfinansiär, utförare och projektör. Genom kreativa lösningar för teknik, miljö och information har beställarna fått en slutprodukt som väl uppfyller ställda krav till rätt kostnad levererad i rätt tid.’’

Driftområde Växjö prisades som bästa anläggningsprojekt i kategorin drift och underhåll. Motiveringen:
”Genom ett förtroendefullt samarbete mellan beställare och utförare och med en stark vilja hos utföraren att utveckla det egna affärskonceptet har stora kvalitetsvinster uppnåtts i väghållningen.”