Nyheter

Årets Innovation 2017 utsedd

Årets Innovation 2017 gick till Peter Fredholm från BEAst AB. SBUF:s VD Ruben Aronsson (till vänster) och Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier.

Till Årets Innovation 2017 har utsetts SBUF utvecklingsprojektet Effektivare granskningsprocess och projektledaren Peter Fredholm, BEAst AB. 


Vinnaren av innovationspriset har konkurrerat med över hundra slutförda utvecklingsprojekt, som har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. 

Projektet har arbetat med att utveckla ett enhetligt och digitalt arbetssätt. Med den standard som är resultatet av projektet har bygg-, anläggnings- och installationsbranschen möjlighet att rejält förenkla hanteringen av den ganska omfattande granskningen av handlingar som löpande sker varje dag i tusentals projekt. Den senaste tiden har branschen allt mer uppmärksammat möjligheterna med digitalisering, men det räcker inte att digitalisera, i byggbranschen med den mycket omfattande mängden av inblandade aktörer blir standardisering en förutsättning för att digitalisering ska bli framgångsrik.

Med ett systemstöd där man kan upprätta sessioner där olika aktörer gemensamt kan granska under en granskningsperiod, session, för att sedan sammanställa resultatet på ett enhetligt sätt, ger en extra dimension på digitaliseringen.    
 
Motiveringen till Årets Innovation 2017 lyder:

Den branschstandard som är resultatet av projektet ger bygg-, anläggnings- och installationsbranschen möjlighet att förenkla och kvalitetssäkra hanteringen av den omfattande granskningen av handlingar som löpande sker varje dag i tusentals projekt. Projektet är väl förankrat i branschföretagens vardag och medför stor branschnytta genom att bidra till mervärde för slutkunden i form av bättre funktion, högre kvalitet och lägre kostnader. Projektet är ett framstående exempel på hur innovativ, behovsdriven och branschgemensam metodutveckling leder till en effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt.

Prisutdelningen har skett vid en högtidlig tillställning den 17 april på Ingenjörsvetenskapsakademien. Priset instiftades 2003 i samband med SBUF:s 20-årsjubileum och består av ett stipendium på 50 000 kronor samt diplom till projektledaren.