Nyheter

Årets samhällsbyggare 2012

Mårten Lindström tilldelas utmärkelsen Årets samhällsbyggare från SVR. SVR-priset delas årligen ut till yrkesverksam person som genom sin gärning utvecklat och lyft fram Samhällsbyggnadsprofessionen. Mårten Lindström har suttit i Tyréns styrelse sedan 2011 och har en gedigen erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn.

– Mårten är också en person med stor integritet, många kloka tankar och med en passion för sektorns utveckling. Det känns därför särskilt bra att årets samhällsbyggare också sitter i Tyréns styrelse, säger Tomas Alsmarker som är vice vd på Tyréns.

Juryns motivering:
”Mårten har över lång tid bevisat att han är en stor tillgång för samhällsbyggnadssektorn. Han har, genom både ledande roller i ett brett spektra av företag samt genom ett osjälviskt ideellt engagemang, varit en förebild för hela sektorn. Mårten har lätt för att skapa goda relationer med sin omgivning och han tar sig tid att hjälpa densamma. Framhållas bör också att han bidragit i allt från att lyfta viktiga tekniska utvecklingsprocesser för branschen till att bidra i talangutvecklingsprogram som lyfter individen. Med sin långa erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn och sin förmåga att få individer att arbeta mot samma mål bidrar han till att framgångar skapas i de projekt han är delaktig inom. Detta lyckas han med genom sin entusiasm och sitt moderna ledarskap. Sammanfattningsvis är Mårten ett väldigt gott föredöme för hela sektorn, såväl för yngre samhällsbyggare till de mer erfarna ledarna och specialisterna.”

SVR är  en branschövergripande ideell teknik- och nätverksorganisation. Den har varken politiska, fackliga eller andra bindningar. Genom SVR kan byggsektorn i vid bemärkelse framföra åsikter och utöva påverkan.