Nyheter

Årets sten 2023 ”passar in i tiden”

Stora stenblock av polerad Svenstorp Hallandia vid fontänen i Ångefärjeparken i Helsingborg. Foto:

För sjätte året i rad har Sveriges Stenindustriförbund utsett Årets sten och i år föll valet på Svenstorp Hallandia.
– När den används som byggnadssten vill man att stenens unika mönster och struktur kommer fram på ett sätt som gör både stenen och arkitekturen rättvisa. Den är fantastiskt vacker som råkilad eller flammad, säger Jörgen Lundgren, vd för Hallindens Granit.

Årets Sten, Svenstorp Hallandia, bryts av Hallindens Granit i närheten av just Svenstorp. Det är en av ett fåtal platser där Hallandsgnejsen bryts i dag.

– All Hallandia-sten heter inte Svenstorp Hallandia men det är det officiella namnet på sten från vårt stenbrott, säger Jörgen Lundgren, vd för Hallindens Granit.

Han förklarar att det är en liten del av deras totala produktion i företaget, men att den är viktig.
– Svenstorp Hallandia är ett unikt material. Det är ett litet stenbrott där vi bryter loss 8000 ton per år.

Stenbrott
Hallindens Granit driver i dag sju egna stenbrott, varav ett av dem är Svenstorp Hallandia.
Foto: Hallindens Granit

Därför blev Svenstorp Hallandia Årets sten

Hallandsgnejsen finns i ett område från västra Skåne, över Halland, västra Småland till Västergötland. Det finns flera anledningar att valet föll på just Svenstorp Hallandia som Årets sten.

– När det gäller kriterier så tittar vi på vad som är aktuellt i nuläget, alltså färger med mera som är aktuella och även vad som är aktuellt i olika projekt. Vi vill alltså helt enkelt lyfta en stensort som passar in i tiden, säger Kai Marklin, ordförande i branschorganisationen Sveriges Stenindustriförbund.

Jörgen Lundgren ser flera fördelar med att använda just Svenstorp Hallandia vid byggnationer.
– Den har en varm färgton och ett livfullt mönster. Stenen lämpar sig också väl för olika bearbetningar, allt från polerad till flammad och krysshamrad.

Stenen används bland annat till olika typer av utsmyckning, fasader, gatsten, gravstenar och stenbänkar.
– För några år sedan utsågs även Hallandsgnejsen till en så kallad Global Heritage Stone Resource. Det är en internationell utmärkelse som tilldelas en natursten som haft särskild betydelse för människans kulturarv, berättar Kai Marklin.

Polerad Svenstorp Hallandia, flammad Svenstorp Hallandia och kryssad Svenstorp Hallandia.
Foto: Hallindens Granit