Årets vinnare i Sweden Green Building Awards

Årets vinnare i Sweden Green Building Awards
Masthugskajen blev Årets Citylab-projekt, en kategori som var ny för i år.

Sergelhuset i Stockholm, Masthuggskajen i Göteborg och utbyggnad av tunnelbanan till Barkaby är några av vinnarna i Sweden Green Building Awards 2020, som korades vid en digital prisutdelning på onsdagen.

Sweden Green Building Awards delas årligen ut till personer och projekt som visat de bästa exemplen på hållbart samhällsbyggande i Sverige. På onsdagen korades vinnarna i sex olika kategorier under ett digitalt event.

– Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan och vi måste snabbt ställa om för att klara klimatmålen. Årets vinnare i Sweden Green Building Awards visar att samhällsbyggnadssektorn satsar gemensamt och lyckas genomföra banbrytande och långsiktiga hållbarhetslösningar, säger Lotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building Council. 

Vinnarna i Sweden Green Building Awards 2020: 

Årets BREEAM-byggnad: Foajén

Juryns motivering: Med ett centralt läge i Malmö var fastighetsägarens ambition att skapa ett grönt och inbjudande kvarter med många mötesplatser där människor tycker om att arbeta, bo och leva. Utmärkande för Foajén har varit ett engagerat samarbete mellan byggherre och entreprenör, med ett stort fokus på att tillsammans bygga en organisation som stöder genomförande och uppföljning av certifieringen.

Fastighetsägare: Jernhusen
 

Årets LEED-byggnad/projekt: Sergelhuset

Juryns motivering: Sergelhuset är ett enastående exempel på ett harmoniskt och integrerat tillvägagångssätt för social och miljömässig hållbarhet med en suverän gestaltning mitt i centrala Stockholm. Projektet är banbrytande inom ett antal hållbarhetsinitiativ, från omfattande bevarande av betongstommen till regnvattenbesparing och innovativa energilösningar.

Fastighetsägare: Vasakronan  

Årets Citylab-projekt: Masthuggskajen

Juryns motivering: Masthuggskajen i Göteborg är i högsta grad en ”influencer” inom hållbar stadsutveckling. Det centralt belägna området vid vattnet, känt för sitt rika kulturliv, ska nu förtätas med ytterligare 1 300 bostäder, parker, förskolor, hotell samt fem till sex tusen arbetsplatser. Masthuggskajens hållbarhetsprogram har på ett unikt sätt tagits fram i bred samverkan med samtliga aktörer med ett innovativ fokus på social hållbarhet.

Fastighetsägare: Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC Property Development, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg, Älvstranden Utveckling tillsammans med Göteborgs Stad.  

Årets utmärkelse i hållbar infrastruktur: Blå linje till Barkaby

Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana har visat på ett modigt ledarskap i fråga om hållbarhet och innovation. Projektet att förlänga den blå tunnelbanelinjen till Barkaby visar på ett hållbarhetsarbete som är förankrat i alla tre hållbarhetsdimensionerna; miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Beställare: Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.  


Årets Miljöbyggnad: Sävehuset/Wisbygymnasiet

Att våga satsa på ambitiösa ombyggnadsprojekt istället för att riva och bygga nytt är avgörande för ett framtida, hållbart samhällsbyggande och här är Sävehuset i Visby en förebild och inspirationskälla. Det är imponerande att projektet, förutom att uppnå Miljöbyggnad Guld, lyckats få detta höga betyg i så många indikatorer, vilket är ovanligt i en total ombyggnad som detta.

Beställare: Region Gotland  

Årets person inom hållbart byggande: Hans Wallström, Skanska

Årets person inom hållbart byggande är Hans Wallström och han får priset för sitt långa arbete med hållbarhet inom byggbranschen. Hans har sedan i slutet av 90-talet varit pådrivande och operativt aktiv för ett hållbart byggande och förstod tidigt nyttan med miljöcertifieringssystem. Han är idag hållbarhetschef på Skanska Commercial Development Nordic och har tillsammans med Skanskas medarbetare visat att höga, ambitiösa miljömål kan sättas upp och även nås. I sin nuvarande roll har Hans en mycket stor påverkan på bygg- och fastighetsbranschens hållbarhetsarbete i Norden.

 

Relaterade artiklar

”En stålbyggare av rang” tilldelas Silverbalken
Årets vinnare i Sweden Green Building Awards
Vinsterna med certifieringar
Ser till att klimatkraven följs vid bygget av Hyllie Terrass