Nyheter

Arkitekt vs vanligt folk

Föredrar du moderna uttryck, eller hus som flörtar med det förflutna? Svaret kan bero på om du är arkitekt eller inte. <br></br> — Det är tabu bland arkitekter att rita hus som blickar tillbaka. Men gemene man vill gärna se sådana hus, säger C

Arkitekter är en yrkesgrupp som strävar efter att vara i tiden. Det låter bra men det finns komplikationer, anser Catharina Sternudd, som i en avhandling undersökt allmänhetens och den egna yrkeskårens estetiska värderingar.

— Ibland skiljer sig smaken åt och det blir problematiskt. Ofta talar arkitekter om populära bostadsområden som Bullerbyar och liknande, just för att de lånar inspiration från äldre bebyggelse. Man använder barnboksreferenser som förklenande uttryck och sådan elitism provocerar mig, säger hon.

En grund till skillnaderna mellan folkets och arkitekternas estetiska smak finns i landets arkitektutbildningar. Studenternas arbeten kommenteras av professionella arkitekter medan lekmäns åsikter sällan efterfrågas. Detta bidrar till likriktning av arkitekternas estetiska smak. Genom att hålla koll på vad framstående arkitekter bygger lär man sig att se vad som ligger i tiden. Och så ritar man gärna likadant för att hänga med.

— Se på de stora byggföretagens hemsidor, där är de flesta hus och miljöer intill förväxling lika, säger Catharina Sternudd och tillägger att det såklart finns andra faktorer, till exempel ekonomiska förutsättningar, som påverkar byggnaders utformning.

Men vad har lekmän för smak?
— I min undersökning ville de flesta ha en variationsrik, småskalig miljö med mycket grönska. Färger uppskattas och trä eller tegel som byggmaterial föredras framför betong. Många ser dessutom gärna ny bebyggelse med historiska referenser.

Catharina Sternudd anser att arkitekter kan tänka på dessa faktorer när nya bostadshus planeras — även om man inte vill bygga pastischer.

— Om man till exempel planerar stora och likformiga byggnader med stora avstånd, plant tak och betongfasader är sannolikheten för att någon ska trivas där nästan noll. Om man bryter ned skalan och till exempel tillför formvariation, färg och grönska ökar sannolikheten, säger hon.

Finns det några likheter mellan arkitekter och gemene man?
— Ja, genuina äldre byggnader gillar alla. Men smaken skiljer sig åt när det till exempel gäller mycket avskalad arkitektur, som arkitekter uppskattar bättre än lekmän.

Hur tycker du att man ska bygga?
— Jag vill betona att arkitekter naturligtvis ska utveckla nya uttrycksformer som för arkitekturen framåt. Men jag vill att arkitekter också ställer sig frågan: hur kan jag skapa varierade, intima och gröna miljöer som får människor att trivas?

Arkitekter vs lekmän

Så är arkitekters smak:

• Strävar efter att vara i tiden.

• Vill efterlikna andra framstående arkitekter.

• Uppskattar avskalad arkitektur.

Så är lekmäns smak:

• Föredrar trä och tegel framför betong.

• Ser gärna historiska referenser i nybyggen.

• Uppskattar variationsrik, småskalig miljö.

Catharina Sternuddsavhandling ”Bilder av småstaden – om estetisk värdering av en stadstyp” presenterades i maj 2007. I dag undervisar hon i hållbar stadsbyggnad på Lunds universitet.