Nyheter

Arkitekten inspireras av Apple

I Kista planerar Klövern för ett nytt kontorshus om cirka 30 000 kvadratmeter. Det kommer att byggas på Torshamnsgatan där nya Ericsson-huset också är beläget. BAU arkitekter har ritat den nya byggnaden som får ett spännande uttryck.

Klöverns nya kontorsprojekt i Kista blir en ny profilbyggnad i området. BAU arkitekter har skapat ett hus med en gul fasad där två rundade hörn ger ett mjukt intryck mot den nya gågatan. En generös glasfasad öppnar upp det ena hörnet där en ljusgård med cirka åtta meters takhöjd bildar en välkomnande yta med genomskinlighet upp till de första två kontorsplanen.

– Byggnaden har ett ungdomligare och mjukare uttryck än det mesta som finns i Kista. Den varmt gula fasaden kontrasterar mot det hightechgrå som annars dominerar.  För oss kändes det som att modern teknologi handlar om ett gränssnitt mot människor. Jag tror att det också är det som har gjort exempelvis Apple så framgångsrika. Att de har fokuserat på användarna istället för på tekniken, säger Peter Walker på BAU arkitekter.

– Huset är byggt för att vara extremt energieffektivt och flexibelt. Byggnaden har utformats med tanke på större företag med en planering kring arbetsgrupper som enkelt kan växa eller minska i storlek. Ljusgården blir en central mötesplats för alla, fortsätter Peter Walker på BAU arkitekter.  

– Här kan vi skapa effektiva kontorsytor med ljus och rymd tack vare flera ljusgårdar som öppnar upp huskroppen. Det finns möjligheter att dela upp varje våningsplan för flera hyresgäster, säger Pernilla Pettersson, uthyrningsansvarig på Klövern.

Entrén är förlagd i mitten, markerad av en ljusgård som löper hela vägen upp. Där finns ett penthouse som skjuter ut där det är möjligt att hålla möte. Entréplanet kommer att rymma konferensanläggning som kan nyttjas av hyresgästerna och en restaurang som även är öppen för allmänheten.

– Vi kommer att miljöcertifiera byggnaden med minst Green Building. Vad det blir mer beror på vilka krav som hyresgästerna ställer.  

I fastigheten kommer det att finnas cykelparkering med duschar nära till hands samt garage för cirka 400 parkeringsplatser. I Kista finns närheten till både E4 och E18. Hit tar man sig också enkelt med såväl tunnelbana, pendeltåg och bussar. Flygbussar mellan Arlanda och Bromma flygplatser stannar i Kista och nu går även pendeltågen hela vägen till Arlanda.

Det sker hela tiden en förbättring och förändring i Kista. Nu har vi färdigställt torget kring mässan och utökat serviceutbudet i området. Victoria Tower, med både hotell, kontor och restaurang bidrar också till att bli ett mer levande område dygnet runt, säger Pernilla Pettersson.

På Torshamnsgatan står även det nya Ericsson-huset klart vilket har förändrat gatan till det bättre. Oplana, Nokia, Sony Ericsson, Itera Networks är några bland de hyresgäster som har valt att etablerat sig här.

Klövern har byggrätter på cirka 200 000 kvadratmeter i det här området som vi kallar Kista Garden. Det här kontorshuset kan stå färdigt ett och ett halvt till två år efter byggstart och vi sätter spaden i marken när vi har hyrt ut 75 procent av ytorna.

Pernilla hoppas också att det byggs fler bostäder i området som i sin tur utökar serviceutbudet ännu mer och skapar en levande stadsdel. Kista Galleria som har över 180 butiker och 20 restauranger ligger dock på bekvämt gångavstånd.