Nyheter

Arkitekter får Vellinges stadsbildspris

Förskolan Henriks Hage i Höllviken får Vellinge kommuns Stadsbildspris 2009.

Förskolan är skapad som en klassisk fyrlängad Skånegård med modernt formspråk.
Ett krav från beställaren var att sovplatser skulle anordnas utomhus. En vackert spaljerad gång i trä följer innergårdens väggar och vid uteplatserna finns skyddande skärmtak i glas.

Innergården utgör en lugn, klimatskyddad miljö och har blivit lite av en oas med sitt väderskydd när de skånska vindarna blåser.

Swecos arkitekter för projektet har varit Gunilla Wembe, Lena Borglund, Charlotta Öhlin och Lars Lindahl samt landskapsarkitekterna Henrik Näsström och Lisa Torpel.

Juryns motivering lyder:
”På Söderslätt ligger gårdarna som gröna öar i åkerlandskapet. Träd och annan växtlighet omger byggnaderna som ofta har en kringbyggd gårdsform. Förskolan Henriks Hage med sin gårdsliknande utformning skapar ett tydligt och harmoniskt sammanhang mellan landskapet kring Kämpinge gamla by och den bebyggda miljön i området. Byggnaderna har med sin ”nätta” gestaltning på ett förtjänstfullt sätt inordnats i kulturlandskapet.

Materialval och färgsättning bygger på den skånska längans byggnadstradition. Här finns vitputsade väggar med lagårdsliknande portar i ny funktion liksom välstuderade detaljer som ger kontraster i formspråk och material.

Planlösningen i byggnaden är enkel och rationell samtidigt som den ger härliga rumsupplevelser. De stora öppningsbara fönsterpartierna ger vida utblickar i det öppna landskapet. Inredningsdetaljerna är elegant utförda.”