Nyheter

Arkitekter köper tjänster från Argentina

Liljewall arkitekter i Göteborg har sedan fem år tillbaka ett samarbete med ett arkitektkontor i Argentina. <br>- Det är ekonomiskt fördelaktigt eftersom det är olika lönenivåer, säger Bjarni Ingvason, arkitekt och delägare i Liljewall arkitekter.

Samarbetet har utvecklats över åren och det argentinska arkitektkontoret har ökat från ett par medarbetare till mer än det dubbla. Nu planerar Liljewall arkitekter att också bli delägare i Argentina-firman. – Samarbetet är intressant ur flera aspekter. Vi kan arbeta i flera tidszoner samtidigt och vi kan lättare rekrytera kompetenta medarbetare, säger Bjarni Ingvason. Kontoret i Argentina har en begränsad egen verksamhet och jobbar mestadels mot Liljewall arkitekter. Argentinska medarbetare har varit i Sverige för att lära sig mer om svenska byggregler och förhållanden, och svenska medarbetare har också jobbat tillfälligt i Argentina. Medarbetarna i Argentina utför enklare projekteringsuppgifter och jobbar mycket med visualisering. De har bland annat arbetat med stadsplaneringen i stadsdelen Janzour i Libyens huvudstad, en stadsdel som omfattar 140 hektar med bostäder, butiker och hotell. Tekniskt komplicerade uppgifter utför Liljewall än så länge på det svenska kontoret. – Vi är fortfarande i början av en utvecklingsfas.