Nyheter

Arkitekter svåra att förstå

Det är svårt att förstå vad arkitekter säger. Det tycker i alla fall många som jobbar inom byggbranschen enligt en undersökning som Cembrit genomfört.

När företaget Cembrit frågade 50 personer i byggbranschen, som har regelbunden kontakt med arkitekter, om det ofta förekommer missförstånd svarade 88 procent ja.

Ett av problemen är att arkitekterna använder ord som upplevs svårtolkade. ”Det låter fint men det funkar inte”, kommenterade en av byggarna som deltog i undersökningen. 

Här är listan på orden som skapar mest problem:

1. Gestaltning
2. Materialitet
3. Rumsuppfattning 
4. Rumssamband
5. Ljusföring
6. Arkitektonisk identitet
7. Urbanism/ Urbana kvalitéer
8. Accentfärger
9. Axialitet
10. Dialektiskt samspel