Nyheter

Arkitekter tar mer plats hos Skanska

Skanska blickar mot framtidens bostäder. Thomas Stoll är företagets nyanställda arkitekt, som ska vara med och leda arbetet. – Vi ska våga testa idéer, vara visionära och samtidigt komma närmare kunderna, säger han.

Det är en stressig dag för Thomas Stoll, när han träffar Byggvärlden. Efter intervjun ska han träffa en konsult och dessutom förbereda morgondagens interna seminarium om kreativt byggande. – Det är konjunkturen som har vänt. Därför är det mycket att göra, säger han. Thomas Stoll anställdes av Skanska hösten 2009. Tanken är att han ska leda en ny grupp av arkitekter inom Skanska RDN, Residential Development Nordic. Just nu pågår anställningsintervjuer. Till sommaren ska gruppen ha sex till åtta medarbetare. – Tanken är att Skanska ska komma närmare kunderna. Gruppen jag jobbar med ska ta fram koncept utifrån vad våra kunder förväntar sig. För mig handlar det om att beskriva en övergripande idé för ett visst område. Sedan jobbar vi ihop med företagets analytiker, som frågar sig vad kunderna vill ha. Innan Thomas Stoll började på Skanska jobbade han på stadsbyggnadskontoret i Stockholm. Skillnaden mellan jobben är inte så stor. – Man jobbar med många olika projekt och gör det gemensamt. Jag tycker om det. Det är kreativt, säger han. Men vad kan ett litet gäng nyanställda arkitekter uträtta på ett enormt byggföretag med vinstkrav? Finns det rum för kreativitet?</b> – Byggbranschen skapar och uppför arkitektur hela tiden. Jag hoppade på det här jobbet just för att jag såg möjligheterna att verka inom ett stort byggföretag. Thomas Stoll pratar om arkitekten som både kvalitetssäkrare och visionär. Att vara arkitekt på Skanska innebär att man är både och. – Vi ska komma fram med pilotprojekt och testa idéer. Sedan är vi med operativt i alla projekt. Vi ritar inte, men kvalitetssäkrar projekten. Och kollar så att lagar följs. Vårt arbete är alltså inte bara visionärt. Men vad har ni för visioner?</b> – Det är för tidigt att säga någonting om visionerna än. Jag vet mer om det om ett halvår. Thomas Stoll och hans medarbetare jobbar enbart med bostäder. Just bostadsbyggandet i Sverige har på flera håll anklagats för att vara fantasilöst, till exempel av insändare till tidningar och av grupper som Yimby (Yes in my backyard). Thomas Stoll håller delvis med. – Generellt sett är byggbranschen bra i Norden. Vi är konsekventa med en hög standard. Sedan finns det mycket att göra, men det är inget självändamål med arkitektoniska utsvävningar. Vi ska bygga funktionella stadsdelar och bostäder som erbjuder bra service och är ekonomiskt samt miljömässigt hållbara.