Nyheter

Arkitekter upphandlade för stora sjukhusbyggnationer

Under en tioårsperiod kommer stora investeringar i om- och tillbyggnader göras på många sjukhus i Stockholms län. Locum AB har nu upphandlat arkitekter för tre av sjukhusen som ska byggas om: Södertälje sjukhus, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

Satsningen är en del av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården som Stockholms läns landsting gör. På tio år satsas 28 miljarder kronor extra som främst går till investeringar i nya byggnader. Satsningarna innebär bland annat att det skapas cirka 850 nya vårdplatser till år 2018, för att möta ett behov av en befolkningsökning på 350.000 personer till 2020.

För att kunna arbeta vidare med innehåll och utformning för om- och nybyggnationerna av de tre sjukhusen har Locum AB upphandlat arkitekter. I veckan har avtal tecknats med de arkitekter som kommer att arbeta med Södertälje sjukhus, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus:

Södertälje sjukhus: Konsortiet BSK Arkitekter AB/Eliassen og Lambertz-Nilssens Arkitekter.

Södersjukhuset: LINK arkitektur AB.

Danderyds sjukhus: White Arkitekter AB.

Vinnaren för respektive arkitektuppdrag har presenterat en stark uppdragsansvarig med lång erfarenhet och goda referenser, ett kompetent team och en bärande uppdragsidé. Samtliga vinnare har också haft en balanserad prisbild i offererade timpriser, vilket bör borga för ett sunt samarbete genom projekten.

– Det är mycket roligt att dessa kontor har valt att prioritera dessa projekt. Arkitekterna är nyckelleverantörer för oss. Vi känner stor tillförsikt inför starten då arkitekterna samlat gedigen sjukhuskompetens med såväl svensk som internationell erfarenhet, säger Magnus Colling, upphandlingschef på Locum.

De tre fristående upphandlingarna är genomförda som selektiva förfaranden enligt LOU:s regler om upphandling över tröskelvärdena.

Antal deltagande arkitektföretag: I respektive upphandling har mellan sex och elva företag ansökt om att få lämna anbud, varav de fyra-fem som bedömts som mest lämpade i respektive projekt valts ut till anbudsskedet.