Nyheter

Arlanda byggs ut med nytt driftsområde

JM Entreprenad har fått förtroendet att i generalentreprenad svara för ny- och ombyggnation av ett nytt driftområde med BREEAM/CEEQUAL-klassning.
Upphandlingen avser nytt driftområde med en avtalstid på dryga två år och ett totalt värde på cirka 760 MkSEK.

Intäkten är jämnt fördelad över avtalstiden.
Avtalet går över i en samverkansentreprenad med omgående projekteringsmedverkan och påbörjande av förberedande arbeten på entreprenadområdet.

Entreprenaden omfattar en ombyggnad av 20 000 kvadratmeter, samt uppförande av 13 stycken byggnader med en total yta om 26 000 kvadratmeter.

Entreprenadområdets yta uppgår till 125 000 kvadratmeter där omfattande markberedning kommer att ske.
Projektet är indelat i tre huvuddelar, varav två ska överlämnas fjärde kvartalet 2017.
Entreprenaden i sin helhet planeras vara klar andra kvartalet 2018.

– Swedavia har påbörjat en expansiv spännande resa som kommer att pågå under många år och det är mycket glädjande att JM Entreprenad får vara med och utveckla verksamheten på Arlanda, säger Peter Neuberg, vd för JM Entreprena,i ett pressmeddelande. 

Sedan 1999 har JM Entreprenad byggt åt Swedavia på Arlanda. Projekten har präglats av ett mycket gott samarbete, och JM Entreprenad har idag stor kunskap om de särskilda förhållanden och krav som råder vid byggnation på flygplatsområden.

– Det nya driftområdet är en nyckel i framtidens Arlanda, inte bara för att det ska möjliggöra en effektiv flygoperation, men också för att det ska ge plats åt kommande utveckling av flygplatsen. Det är med stor tillförsikt som vi ser fram emot samarbetet med JM Entreprenad, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport.