Nyheter

Arlandabanan får acceptera tornbygge

Arlandabanan får inget gehör för sin överklagan av bygglovsbeslut rörande ett 60 meter högt torn. Mark- och miljödomstolen anser inte att tornets placering innebär en betydande olägenhet för Arlandabanan.

Bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun meddelade i november 2018 att Rejlers Sverige AB fått bygglov för uppförande av ett 60 meter högt fackverkstorn och två teknikbodar på en fastighet i Rosersberg. 

Bygglovsbesluten överklagades av Arlandabanan Infrastructure AB som hävdade att placeringen av tornet försvårar påtagligt riksintresset och Arlandabanans nyttjande.
I överklagan lyfte man fram risken för att någon del av tornet, eller snö och is som fastnat i tornet, kunde lossna och hamna i spårområdet. Vidare hävdade man att tornet riskerade att välta över spårområdet vid storm, sabotage eller terrorbrott.
Efter det ursprungliga bygglovet har tornets tänkta placering flyttats längre bort från Arlandabanans spårväg. Mark- och miljödomstolen anser därför inte att tornets placering innebär en betydande olägenhet för Arlandabanan och avslår överklagan. Även länsstyrelsen har godkänt tornets placering.