Nyheter

Arlandas miljötillstånd prövas igen

Arlandas miljötillstånd blir fråga för Mark- och miljööverdomstolen. Foto: Daniel Asplund.

Mark- och miljööverdomstolen ska pröva Arlandas nya miljötillstånd.

Swedavia överklagade delar av tillståndet eftersom de ansåg att det begränsar flygplatsens utveckling.

I november meddelade mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ett nytt miljötillstånd för Arlanda flygplats.

Enligt Swedavia skulle det nya tillståndet innebära begränsningar för flygplatsens utveckling och de valde därför att överklaga 10 av totalt 36 villkor.

De ifrågasatte bland annat delen som begränsar raka inflygningar över Upplands Väsby och ett antal villkor om bullerisolering och flygvägar.

Nu har Mark- och miljööverdomstolen beslutat ta upp tillståndet till prövning.