Nyheter

Arlandas nya pir försenas

Den nya piren vid Terminal 5 på Arlanda Airport skjuts upp och byggstartas år 2020. Foto: Getty Images

I år skulle byggandet av Pir G vid terminal 5 på Arlanda ha inletts. 
Swedavia väljer nu att flytta fram byggstarten två år.
– Vi måste prioritera snabba åtgärder som ökar kapaciteten på kort sikt, säger Hans Uhrus, presschef Swedavia Airports.


Antalet resande till och från Stockholm Arlanda Airport förväntas växa med drygt 2,3 procent per år mellan 2016 och 2050.
För kunna möta den ökande efterfrågan på fler interkontinentala linjer ska en helt ny pir (Pir G) byggas i Terminal 5.

Den nya piren är en del i ett stort investeringsprogram som avser att förbättra infrastrukturen, servicenivåerna och kapaciteten för större trafikvolymer. Piren ska utformas för att kunna ta emot fler resenärer och även större flygplansmodeller, som till exempel Airbus A380.

Byggstart var planerad att ske under andra kvartalet 2018. Men nu har byggherren Swedavia valt att skjuta på projektet i två år eftersom de vill prioritera andra åtgärder.

– Vi måste prioritera ett antal aktiviteter som fort kan ge ökad kapacitet, samtidigt som den långsiktiga utbygganden av flygplatsen fortsätter, säger Hans Uhrus, presschef på Swedavia Airports.

De snabba kapacitetshöjande åtgärderna skapar tillgänglighet i närtid genom bland annat nya uppställningsplatser för flygplan, bättre ankomstflöden och bättre flöden för avgående resenärer.

– För att optimera våra resurser för att snabbt uppnå ökad kapacitet fokuserar vi i första läget på dessa aktiviteter, och byggandet av den nya piren kommer att inledas år 2020 och planeras färdigställas under 2025.

För Skanska, som har tecknat ett samverkansavtal med Swedavia om att förbereda för utbyggnaden av Pir G, innebär den framflyttade byggstarten en omställning. Skanska har haft ett 30-40-tal medarbetare på plats som jobbat med förberedande arbeten i projektet.

– Kortsiktigt så blir det en omställning för vår organisation, men det kan vi hantera genom att de går in i andra projekt och anbudsarbete, säger Bengt Staaff, regionchef på Skanska.

Skanska bygger även det nya flygplatshotellet Forest på Arlanda.

I december 2017 aviserade Swedavia genom ett pressmeddelande att man säkerställer finansiering genom att Nordiska investeringsbanken (NIB) har undertecknat ett låneavtal på två miljarder svenska kronor (201 miljoner euro) för byggandet av en ny pir på Stockholm Arlanda Airport.