Nyheter

Årskull med lärlingar hänger löst

Antalet arbetslösa lärlingar ökar. Och utan lärlingplats kan de blivande byggjobbarna inte avsluta sina utbildningar. — Är byggbranschen beredd att tappa den här gruppen? undrar Per Samuelsson på Arbetsförmedlingen.

Sedan årsskiftet har den öppna arbetslösheten i byggbranschen minskat kraftigt. Men för gruppen arbetslösa lärlingar ser utvecklingen ut att gå åt motsatt håll. I juli var 7 305 lärlingar inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

Installationselektriker är den yrkeskategori med flest arbetslösa lärlingar.

— Det är 2 105 installationselektriker som inte blir klara med sin utbildning, säger Per Samuelsson, nationell branschstrateg på Arbetsförmedlingen.

Han tycker att det är ett stort bekymmer att byggbranschen inte klarar av att ta emot lärlingarna trots att utbildningssystemet bygger på att man ska jobba ett antal timmar på en arbetsplats.

— I lågkonjunktur har företagen inte möjlighet att ta emot lärlingarna och i högkonjunktur har de inte tid, säger Per Samuelsson.

Det är i princip en hel årskull lärlingar som nu inte blir klara med sin utbildning. Per Samuelsson undrar hur byggbranschen ska kunna locka till sig ungdomar i framtiden om gymnasieeleverna på byggprogrammen får problem att avsluta sina utbildningar.

Samtidigt börjar det bli brist på arbetskraft inom vissa yrkeskategorier. Arbetsförmedlingen pekar särskilt ut betongarbetare och anläggningsarbetare som grupper där det kan råda personalbrist redan i höst.

— Är byggbranschen beredd att tappa den här gruppen? Antingen måste branschen ta hand om lärlingarna eller så måste vi styra om dem till andra utbildningar, säger Per Samuelsson.

Arbetsförmedlingen planerar att bjuda in representanter från arbetsgivarsidan till en dialog om hur problemet ska lösas.