Nyheter

Asbestanmälan mot Byggnads dras tillbaka

Polisanmälan om felaktig asbesthantering vid ett renoveringsarbete på Byggnads huvudkontor dras tillbaka. Men Arbetsmiljöverket är kritiskt.

En byggnadsarbetare såg hur eternitplattor krossades och kördes iväg med bobcat, en hantering som är olaglig. Dessutom ska mattor med lim som misstänks innehålla asbest ha hanterats felaktigt, något som enligt projektledaren Hifab inte stämmer.

De första sju proverna på damm som tagits efter att ett av Byggnads skyddsombud polisanmält hanteringen visar ingen förekomst av asbest, skriver Byggnadsarbetaren. Det är därför anmälan har dragits tillbaka.

— Företaget har gått till botten med de uppgifter som kommit fram. Nya prover har tagits och jag anser nu att frågan är färdigutrett. Jag har fått uppgifter om hur företagen arbetet och därmed finns inte längre några brottsmisstankar, säger Tomas Kullberg, Byggnadsarbetareförbundets skyddsombud som anmälde hanteringen, till tidningen.

Men Arbetsmiljöverket håller inte med.
— Eftersom asbesthanteringen gjordes för flera veckor sedan bevisar proven ingenting. I slutändan står ord mot ord, säger arbetsmiljöinspektören Kristian Lönnström till Byggnadsarbetaren.