Nyheter

Asbestregler kan skärpas

Arbetsmiljöverket ska se över föreskrifterna för rivning av asbest. Verket ska också försöka förebygga att byggnadsarbetare inte utsätts för asbest när miljonprogrammet renoveras.

Det är Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg som i tidningen Svenska Dagbladet berättar att föreskrifterna för hantering av asbest kan komma att skärpas.

Verket kommer också att, tillsammans med bygg- och fastighetsbranschen, försöka få till stånd ett förebyggande arbete inför renoveringen av miljonprogrammets bostäder.

— Branschen är välorganiserad och vi kommer att ta kontakt med Sabo och några till för att klargöra vilka regler som gäller, säger Mikael Sjöberg i Svenska Dagbladet.

Branschorganisationen Sverige Byggindustrier (BI) är också oroat över den farliga asbesten, speciellt den så kallade svartsaneringen av asbest som utförs av oseriösa firmor.

BI håller därför på att utarbeta en checklista som byggföretag kan följa vid upphandlingar. Organisationen bedriver också lobbyverksamhet för att få till stånd en obligatorisk utbildning om asbest på gymnasiets byggprogram.

— Det är ett bekymmer att kunskaperna om asbest är så dåliga. Det måste vi tillsammans göra någonting åt, säger en annan tung part i byggbranschen, Byggnads ordförande Hans Tilly, i Svenska Dagbladet.

Byggnads har också startat en informationskampanj om asbesten — som inte bara finns i äldre byggnader utan även misstänks byggas in i nya byggnader på grund av den asbest som finns i importerat byggmaterial.

Arbetsmiljöverket genomför i dag betydligt färre arbetsplatsinspektioner, där till exempel förekomst av asbest kontrolleras, än för några år sedan. Anslagen och resurserna har minskat. Från 2006 har anslagen sjunkit med 115 miljoner kronor och antalet inspektörer med 100 personer, från 400 till 300.