Nyheter

Asfaltkartell granskas i Marknadsdomstolen

För höga böter, tycker byggjättarna. För låga böter, anser Konkurrensverket. Nu granskar Marknadsdomstolen asfaltkartellen där nio företag, bland dem Skanska, Peab och NCC, delade upp asfaltmarknaden mellan sig.

I morgon, tisdag, ska Marknadsdomstolen påbörja en totalt 30 dagar lång förhandling, rapporterar TT. Först i februari nästa år väntas förhandlingarna vara klara. Marknadsdomstolen ska behandla de överklaganden på kartelldomen som gjorts av alla parter förutom Skanska, Vägverket och Kvalitetsasfalt i Mellansverige (som därefter köpts upp av Peab).

Konkurrensverket krävde i sitt beslut om kartellen att åtta företag, bland dem NCC, Skanska och Peab, samt Vägverket skulle betala tillsammans 1,2 miljarder kronor i konkurrensskadeavgifter. Tingsrätten sänkte sedan nivåerna till 453 miljoner kronor.

I domen som nu överklagats slog tingsrätten fast att företagen delat upp asfaltentreprenader i Götaland och Svealand mellan sig och kommit överens om prisnivåer under åren 1993 till 2001, skriver TT.