Nyheter

Assemblin får rätt – upphandling måste göras om

Foto: Getty Images

En upphandling gjord av Region Västerbotten har prövats i Förvaltningsrätten i Umeå och nu får regionen bakläxa och måste göra om upphandlingen. 
Det är Assemblin El AB som begärde överprövning eftersom de ansåg att upphandlinngen bröt mot Lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Assemblin El AB överklagade en upphandling som regionen gjorde, gällande ramavtal för byggentreprenad. Upphandlingen var indelad i tio olika teknikområden och tre olika geografiska områden. 

Beträffande teknikområde Elarbeten och geografiskt område Umeå rangordnades anbudet från Caverion Sverige AB som nummer ett och anbudet
från Assemblin El AB som nummer två.
Assemblin yrkade i förvaltningsrätten i första hand att upphandlingen, avseende teknikområde Elarbeten och geografiskt område Umeå, inte får avslutas förrän rättelse har gjorts och i andra hand att upphandlingen i aktuell del ska göras om.

Assemblin anförde bland annat att regionen inte har utvärderat anbuden på det sätt som angavs i upphandlingsdokumenten. Om regionen hade gjort det så skulle Assemblins anbud varit det mest fördelaktiga, menar företaget.
Regionen motsätter sig bifall till ansökan.Men rätten ger Assemblin rätt och upphandlngen måste nu göras om enligt lagen om offentlig upphandling.