Nyheter

Åtalas för brott mot näringsförbud

Foto: Ekobrottsmyndigheten.

Åklagaren har väckt åtal mot den person som sedan i november suttit häktad misstänkt för att ha brutit mot näringsförbud efter att han dömdes för bokföringsbrott i Söderledsmålet.


– Han har fortsatt arbeta i tre bolag och därmed återfallit i brott direkt efter domen, säger kammaråklagare Jerker Asplund vid Ekobrottsmyndigheten.

Ytterligare fem personer är åtalade för medhjälp till överträdelse av näringsförbud och brott mot aktiebolagslagen.

I augusti 2014 dömde Attunda tingsrätt den nu åtalade mannen till näringsförbud efter att han dömts för grovt bokföringsbrott i samband med Söderledshärvan. Näringsförbudet fastställdes i dom i Svea hovrätt i april 2015 till tre års näringsförbud.

Mannen, som även är svarande i ett skadeståndsmål i kölvattnet efter Söderledsmålet, har suttit häktad sedan slutet av november 2017 på grund av kollusionsfara.

I en stämningsansökan från Ekobrottsmyndigheten framgår att mannen under augusti 2014 till och med augusti 2017 överträtt det aktuella näringsförbudet genom att driva verksamhet i flera olika bolag i bygg- och entreprenadbranschen. Brottet upptäcktes vid Kronofogdens kontroll av näringsförbudet.

– Han har fortsatt arbeta i tre bolag och därmed återfallit i brott direkt efter domen. Min bedömning av straffvärdet är att det i vart fall ligger mellan tio till tolv månaders fängelse, säger kammaråklagare Jerker Asplund. 

Enligt åklagaren är uppfattningen att straffvärdet höjs av flera faktorer. Dels har den åtalade mannen brutit mot näringsförbudet under tre års tid, dels så har bolagsstrukturen i ett av bolagen, som för övrigt haft en hög omsättning (minst 40 miljoner kronor), varit ett upplägg för att han ska kunna fortsätta bryta mot näringsförbudet. 

Åklagaren yrkar på fängelsestraff för den huvudåtalade.

– Vad gäller allvarligheten i överträdelse av näringsförbud så ser lagstiftaren allvarligt på det såtillvida att det är ett så kallat artbrott. Det anses vara uppenbart lagtrots att fortsätta driva näring trots att en domstol förbjudit en från att göra det. Det innebär att påföljden nästan undantagslöst blir fängelse för den som begår det och tidigare är dömd.

Utöver själva fängelsestraffet kommer åklagaren att yrka förverkande av mannens  villkorligt medgivna frihet från förra domen. 

– Han blev ju utsläppt villkorligt efter två tredjedels strafftid, och har en tredjedels strafftid kvar att avtjäna. Begår man nya brott under prövotid från frigivningen så yrkas den sista tredjedelen förverkad.

Ytterligare fem personer åtalas misstänkta för medhjälp till överträdelse av näringsförbud samt brott mot aktiebolagslagen. Personerna har bland annat haft styrelseuppdrag i mannens bolag eller företrätt bolagen på annat sätt.

Huvudförhandling är planerad att inledas den 9 januari.