Nyheter

Åtalas för brott mot utlänningslagen

Attunda tingsrätt. Foto: Susanne Bengtsson

Två personer i ledande positioner på byggföretaget Belstroj åtalas för brott mot utlänningslagen. Bolaget har haft ett 30-tal utländska byggarbetare anställda trots att dessa inte haft rätt att vistas i Sverige.
– Jag har inte sett fusk med arbetskraft i sådan här omfattning tidigare, säger Jonas Svanfeldt på Ekobrottsmyndigheten. 

Byggföretaget Belstroj, som är en väl anlitad underentreprenör i byggbranschen inom bland annat betongentreprenader, stomkomplettering och byggservice, har anlitat utländsk arbetskraft som inte haft rätt att vistas i landet eller som haft rätt att vistas här men saknat föreskrivet arbetstillstånd. Enligt utredningen som Ekobrottsmyndigheten bedrivit så har man hittat ett 30-tal personer, flertalet är inte EU-medborgare, som anlitats illegalt.

Bolaget har inte gjort någon anmälan till Skatteverket för cirka 20 av dessa anställda. Brotten ska ha begåtts mellan juni 2018 och februari 2019.  De åtalade ”begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet”, står det i stämningsansökan.

– Jag har inte sett fusk med arbetskraft i sådan här omfattning. Det som sticker ut i det här ärendet är att det handlar om så många personer, man verkar ha satt det i system. Det vanligaste är annars att polisen hittar några enstaka i samband med arbetsplatskontroller, säger åklagare Jonas Svanfeldt.

Det yrkas även att tingsrätten förpliktar bolaget att betala en avgift i enlighet med Utlänningslagen. I det här fallet uppgår summan till 2,9 miljoner kronor.  

I utredningen finns bevismaterialen i form av bland annat en promemoria från Migrationsverket avseende de personer som inte haft rätt att arbeta i Sverige, skattedeklarationer, avslagsbeslut gällande uppehålls- och arbetstillstånd samt arbetsgivarintyg som styrker att personerna varit anställda i bolaget.   

Med hjälp av passagerarlistor från Tallink-Silja har Ekobrottsmyndigheten kunnat styrka att de aktuella personerna vistats i Sverige mer än 90 dagar per 180-dagarsperiod. 

De båda åtalade förnekar brott. Belstroy går själva ut på sin hemsida och kommenterar åtalet, som de menar grundar sig på olika tolkningar av migrationsfrågor. 

”Sedan första dagen vi fick kännedom om att en utredning pågick har vi samarbetat till hundra procent med utredaren, då denna fråga är väldigt viktig att fastställa för alla företag i alla branscher. Vi anser att vi gjort allt i vår makt för att följa de riktlinjer och rekommendationer som gäller och hoppas att den kommande rättegången också ska påvisa det. Om svenska myndigheter anser att vi har varit oaktsamma, kommer detta att medföra stora problem för branschen i stort, då våra rutiner gällande kontroll av arbetstagare från andra länder ligger i framkant”, skriver de. 

Till Byggvärlden utvecklar bolaget:  ”Att vi skulle ha agerat med uppsåt faller på sin egen orimlighet. Vilket uppsåt skulle vi rimligen kunna ha för att anställa personer som vistas i Sverige illegat och sen betala skatter, avgifter och rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket? I dom flesta fallen handlar det om man har rätt att arbeta och vistas i Sverige om man har ett Alien passport. Skulle det visa sig att ett brott har begåtts så är det något enstaka fall av oaktsamhet, det  kan man hitta på vilket bygge som helst i Sverige idag.”
Åklagare Jonas Svanfeldt menar att bevisningen är stark mot bolaget och de åtalade.

– Man åtalar bara när man kan förvänta sig en fällande dom.

Något datum för rättegång är inte satt, men kön till Attunda tingsrätt är lång, enligt åklagaren.