Almedalen

Åter i Almedalen!

Viktoria Edelman, advokat på AG Advokat. Foto: AG Advokat

Viktoria Edelman på AG Advokat om att efter två år återigen styra kosan mot Visby och Almedalsveckan.

När färjan stävar ut från Västervik på väg mot Visby sitter jag bekvämt tillbakalutad med en härlig utsikt över den vackra Tjust skärgård. Jag ser fram emot Almedalen med förväntan, nyfikenhet och känner återseendets glädje. Så föreställer jag mig att det kommer att kännas när jag nu snart ska få återvända till Almedalen efter två års uppehåll.

Vi som har förmånen att arbeta inom bygg- och fastighetsbranschen har till skillnad från många andra under pandemin haft möjlighet att kunna fortsätta med vårt arbete. Byggnader har uppförts, tunnlar har sprängts och vägar har anlagts. Jag och mina kollegor på advokatbyrån har skrivit entreprenadkontrakt, lämnat juridiska råd om standardavtalen och tvistat i domstolar och skiljenämnder. Förutsättningarna har varit annorlunda och utmaningarna många för byggbranschen de senaste två åren där länder stängt sina gränser, med brist på varor, cementkris och skenande prisökningar.

Vad väntar då när jag nu återigen styr kosan till Visby? Den politiska temperaturen har höjts detta valår och partiledartalen i Almedalen kommer säkerligen samla stora skaror av såväl anhängare som motståndare. Längs de rosenprydda och slingrande gatorna runt om i staden ska seminarier, debatter, rundabordsdiskussioner, middagar och mingel genomföras och människor mötas. Politiker blandas med företrädare från bygg- och fastighetsvärlden för att diskutera och debattera byggandets villkor och hur vårt framtida samhälle ska utformas.

Jag beslutar mig för att ta mig an det digra programmet för Almedalen genom att söka på ordet Bygg. Det visar sig av de 293 träffar jag får att ämnet Bygg ofta kombineras med orden Hållbarhet, Energi,Klimat/Miljö, Innovation, Ekonomi och Demokrati! Spännande ämnen där särskilt hållbarhet ur alla perspektiv lockar som ett hett framtidsämne att utforska närmare för att efter genomförda seminarier förstå vad en cirkulär framtid är och vad som menas med ett resilient samhälle. Jag kan konstatera att det fortfarande är stort fokus på samhällsfastigheter med diskussioner om det är Staten eller Kapitalet som ska ansvara för bland annat skolor och äldreboenden, om dessa ska ägas eller hyras, upphandlas och/eller hyras. Min båt hinner fram i tid till panelsamtalet Sveriges simhallar – pengar i sjön eller nödvändiga investeringar? Som känns som ett klockrent tillfälle att syna förutsättningarna för en särskild typ av samhällsfastigheter.   

När vi nu kommer samman och ska mötas i diskussioner har vi andra erfarenheter och är vana vid andra sätt att mötas än tidigare år. Vi är många som nu uppskattar riktiga möten mer än vad vi kunde ha föreställt oss. Jag hoppas och tror att det kommer att märkas genom att vi är mer ödmjuka, mer öppna för nya idéer och aktivt söker genuina samtal för att hitta idéer som kan lösa de utmaningar vi har framför oss i vår innovativa bransch när vi möts igen åter i Almedalen.

/Viktoria Edelman, advokat på AG Advokat