Återbruk – tänk på detta

Återbruk – tänk på detta

Inventera mera och utveckla redan befintliga byggnader. Det är grunden för återbruk.

Elise Grosse, hållbarhetschef Bygg och Fastighet på Sweco, berättar om återbruk av fastigheter och hur man ska gå till väga för att nyttja redan investerad koldioxid. Detta med hjälp av experthjälp, digital loggbok och en tidig samverkansstart.

Relaterade artiklar

35 000 besökte Nordbygg
Kvinnor på ”historisk” nätverksträff
Innovativa byggskivor prisas med Nordbyggs guldmedalj
Arkitektens urval på Nordbygg