Nyheter

Återbruk – tänk på detta

Inventera mera och utveckla redan befintliga byggnader. Det är grunden för återbruk.

Elise Grosse, hållbarhetschef Bygg och Fastighet på Sweco, berättar om återbruk av fastigheter och hur man ska gå till väga för att nyttja redan investerad koldioxid. Detta med hjälp av experthjälp, digital loggbok och en tidig samverkansstart.