Nyheter

Återupptar inspektioner med drönare

Riksbyggens tillstånd gäller än så länge för fem kameror. Foto: Riksbyggen

Riksbyggen har som första aktör i branschen fått kameraövervakningstillstånd för hela Sverige att inspektera tak och fasader med drönare, detta efter en ofrivillig paus i flygandet med drönare efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen under fjolåret.

Riksbyggen har fått kameraövervakningstillstånd för drönare för samtliga kommuner i Sverige.

Redan under 2015 startade Riksbyggen tak- och fasadinspektioner med hjälp av kameraförsedda drönare. Efter högsta förvaltningsöverdomstolens dom i oktober förra året om att kameraförsedda drönare omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen tog Riksbyggen en paus i arbetet med att använda drönarna för att invänta tillstånd.

– Besked om att vi kan börja använda drönarna är mycket glädjande. Genom att använda drönare vid tak- och fasadinspektioner skapar vi kundnytta för bostadsrättsföreningarna och våra medarbetare får en säkrare arbetsmiljö, säger Göran Danling, processansvarig teknisk förvaltning på Riksbyggen, i ett pressmeddelande. 

Riksbyggens tillstånd gäller än så länge för fem kameror.

– Det är en bra början och gör att vi kan komma igång igen i de marknadsområden som var först ut med att använda drönarna, till exempel vårt marknadsområde i Skaraborg, säger Göran Danling.

Efter sommaren kan det bli fritt fram för alla Riksbyggens marknadsområden att använda drönare.
I syfte att förenkla för företagen föreslår Justitiedepartementet att drönare inte ska omfattas av kravet på tillstånd i kameraövervakningslagen.
Förslaget skickas nu ut på remiss till mitten av februari och föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.