Nyheter

Återvunna containrar blev vägkrog

Foto: Archus

Nybyggda Bistro Box ligger vid ett truckstopp intill E18, en liten bit efter Erikslunds shoppingcenter utanför Västerås. Restaurangen ser inte ut som vilken vägkrog som helst, det ser mer ut som en trave containrar. Vilket det i princip också är. En hel container är placerad på taket och en halv fungerar som ett tak över entrén. I övrigt har man använt containersidor som fasadmaterial.

Arkitektföretaget Archus fick i uppdrag att förvandla ett stort markområde, vid en servicedepå, till en attraktiv vägrestaurang.

– Det var viktigt att hitta ett koncept som skiljer sig markant från övriga vägkrogar. Konceptet skulle kännas unikt och på håll locka kunder med sin udda gestaltning, säger Andreas Kristoffersson, ansvarig för Inredning & koncept på Archus.

Uppdraget kom från Arver Lastvagnar som driver Truck stop 128 där de erbjuder parkeringsplatser och service för långtradare.

– Själva idén till utformningen kom till av själva platsen som vi skulle bygga på. Det är ett lastbilsstopp där och det är också lite industrikänsla med containrar som står på gårdar runtom där ute, så vi valde att plocka upp omgivningen i arkitekturen.

Grundidén var att i princip stapla containers på varandra och inreda dem.

– Från början skulle vi inte såga upp dem och inte använda bara fasaderna, men det var svårt att uppnå ett bra inneklimat och energieffektivitet på det sättet. Man måste då bygga köldbryggor och annat enligt svensk byggstandard.

Bygget var ändå inte helt lätt att genomföra.

– Det svåraste var egentligen att det inte har gjorts så mycket inom det här förut, det var svårt att hitta ett byggföretag som kunde bygga både husstomme och sätta upp containersidor. Det var inte så många som ville göra både och det var svårt att få den samordningen att fungera.

Han berättar att de har använt sig av återvunna containrar.

– Det finns jättemånga begagnade, de har gått jorden runt på olika fraktfartyg så när de inte anses vara hundra procent längre så går de ut på andrahandsmarknaden så att säga – de är inte svåra att få tag på.

På taket finns en container som inte har sågats isär.

– Där är energiutrymmet, hela fläktaggregatet ryms i den. Vi har även använt en halv, det är den som är som ett tak över entrén. Vi har hela tiden använt oss av containermått så det ska se ut som om man använt hela containrar.

Tillvägagångssättet i bygget har varit ungefär detsamma som när man arbetar med sandwichpaneler.

– Containrarna har inget praktiskt syfte, utan det är bara för utseendet som de har använts. Isoleringen är detsamma som på vanliga externandelsbyggnader, det var så vi kom runt med inneklimat och så.

Ytan på stålfasaderna behövde fräschas upp och de har målats om, men man har hållit sig till de traditionella containerkulörerna för att det ska vara så autentiskt som möjligt. Bygget startade förra hösten och restaurangen invigdes nu i november.

– Jag är extra nöjd med att vi genomförde det fullt ut att det blev som vi hade ritat upp det. Vi gjorde en 3D-illustraion innan, och det blev precis så, det har inte prutats någonstans. Kul också med fastighetsägare som vågar.