Nyheter

Att dela med sig av förvärvad kunskap

Emelie Sandahl, AG Advokat.

Min pappa arbetar i energibranschen och så länge jag kan minnas har han tagit varje tillfälle i akt att berätta om hur saker och ting fungerar där, som hur fjärrvärme fungerar och hur det faktiskt ser ut med plaståtervinning i Sverige. Intressant kan tyckas, men som 10-åring fanns det andra saker som jag var mer intresserad av. Jag minns särskilt en sommar då min pappa glatt berättade att han hade planerat en familjeutflykt. Roligt tänkte jag och såg framför mig att vi skulle åka till ett nöjesfält eller liknande. Så blev dock inte riktigt fallet. Den sommaren hade det nästan uteslutande regnat vilket fick stora översvämningar som följd och bland annat hade då ett vattenfall som vanligtvis inte fanns nu uppkommit. Detta vattenfall var målet för vår utflykt. Inte alls vad jag hade tänkt mig, men min pappa var lika upprymd som jag hade varit om vi faktiskt hade åkt till ett nöjesfält.

Först nu i vuxen ålder kan jag dels förstå honom, dels komma på mig själv att vara likadan. Jag har ännu inte föreslagit en familjeutflykt till en byggarbetsplats men när tillfälle ges berättar jag gärna om hur saker och ting funkar i den bransch jag jobbar i. Såväl när min 17-åriga bror ringer mig inför sina juridikprov och jag svävar ut för att förklara att det inte är självklart att det är på det sätt som står i hans lärobok, det beror ju faktiskt på, som när det är något bygg- eller inredningsprogram på tv och jag redogör för min man att man faktiskt inte måste spränga berg på just det sätt som görs, det finns olika metoder.

Visserligen kanske viss del av denna benägenhet att vilja dela med sig av förvärvad kunskap är ett släktdrag men jag tror att det i mångt om mycket utgörs av ett engagemang och intresse för det jag jobbar med och att det snarare är det jag har gemensamt med min pappa. Som entreprenadjurist får jag jobba med många olika frågor. Ibland är frågorna rent juridiska men gemensamt för de flesta av dessa frågor är att de ofta bottnar i något tekniskt komplicerat som ligger långt ifrån juridiken som sådan. För att kunna hjälpa klienten på bästa sätt behöver jag därför sätta mig in i hur ett visst arbete utförs och vad de olika komponenterna fyller för funktion. Att sätta sig in i detta tar inte sällan ganska lång tid. När man ägnat lång tid åt att sätta sig in i en invecklad fråga är det kanske inte konstigt att man när möjlighet ges tar tillfället i akt och berättar något om hur det funkar, vid det laget är man ju något av en självutnämnd expert.

Att få möjligheten att sätta mig in i olika tekniskt komplicerade frågor är en av de saker som jag uppskattar mest med mitt jobb. Jag får lära mig mycket om klientens verksamhet på en detaljerad nivå för att sedan koppla detta till juridiken och på så sätt hjälpa klienten på bästa sätt. Det kanske är just intresset och engagemanget i kombination med den tid som läggs ner som skapar benägenheten att dela med sig av förvärvad kunskap till en inte alltid lika intresserad omgivning. Oavsett om det gäller plaståtervinning eller sätt att spränga berg.

Emelie Sandahl
biträdande jurist
AG Advokat