Nyheter

”Att hyra är mest hållbart”

Hyra är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv.

Det menar branschorganisationen Swedish Rental.

Affärsidén hos våra medlemmar är att minimera stillestånd och ta ansvar för miljön, säger kanslichefen Leena Haabma Hintze.

Swedish Rental Association är branschorganisationen för rentalföretagen, och har i dag ett 20-tal medlemsföretag som står för 80 procent av rentalindustrins omsättning. Affärsidén är att hyra ut byggutrustning och maskiner till byggföretag.  

På hemsidan listar de fördelar med att hyra jämfört med att köpa. Bland annat anser det att det är mer kostnadseffektivt för kunden, som inte låser upp stora mängder kapital och bara betalar för den tid maskinen används. De lyfter också fram miljöaspekten.

– Hållbarhetsmässigt är det inte klokt att alla köper egna maskiner. Det tillverkas alldeles för mycket produkter i världen. Rental baseras på delningsekonomi. Affärsidén är att minimera stilleståndstiden och maximera nyttjandegraden under produktens tekniska och ekonomiska livslängd, säger Leena Haabma Hintze. Det skapas bra förutsättningar för mer miljövänliga och ergonomiska maskiner.

Hon ser också fördelar för byggföretagen med att hyra sin utrustning.

– Företagen slipper binda upp kapital över lång tid. En hyreskostnad tynger inte balansräkningen och likviditeten på samma sätt som ett köp.

En annan fördel menar hon är den trygghet som uthyrningsföretagen erbjuder genom service, ersättningsmaskiner, uppdaterade modeller och ny säkrare teknik.

– De byggarbetsplatser som väljer att köpa in egna maskiner måste ha någon som ansvarar för dem och underhåller dem. Idag ser vi en ny generation ute på byggena och de gamla ”bodtomtarna” har försvunnit allt mer. Det är inte självklart vem som ska ansvara för maskiner och utrustning. Risken är att de inte sköts om och får löpande service. Om maskinerna står i ett hörn med låg nyttjandegrad blir de inte lönsamma och företaget hänger inte med i utvecklingen av teknik, miljö och säkerhet.

Att det finns konkurrenter till medlemsföretagen som inriktat sig på att sälja utrustning och pressa priserna på marknaden ser hon inte som ett problem, även om upprörda medlemmar hört av sig och ifrågasatt prissättningen.

– Vi har inget emot konkurrens på lika villkor, men tyvärr så finns det oseriösa företag som inte redovisar hela kalkylen vid hyra eller köp och menar att det går att skriva av stora maskininvesteringar på ett fåtal år. Det är långt ifrån den verklighet som vi upplever, och jag vill påstå att branschen vet vad en seriös verksamhet med maskiner och service kostar.  

För rentalföretagen handlar verksamheten inte bara om uthyrning. Kringtjänster blir allt viktigare.

– En trend vi sett är att många kunder inte bara vill hyra utrustning och maskiner, de vill ha hjälp att lösa problem, helhetslösningar, utbildningar, säkerhet med mera. Jag tror att rentalföretag till viss del kan ta byggledarrollen och ansvara för maskinförsörjning, optimera transporter och liknande. Vi är vana att vara i hetluften.

 

 

 

 

Fakta

  • Rentalbranschen i Sverige omsatte år 2014 drygt 10 miljarder kronor.
  • Swedish Rental Association är branschorganisationen för rentalföretagen, och har i dag ett 20-tal medlemsföretag.
  • Sverige är ledande i Europa vad gäller uthyrning av byggutrustning. Sverige har högsta penetrationsgraden i Europa, dvs uthyrning i förhållande byggindustrins omsättning, 3,7%.
  • värdet på rentalflottan är 5:e största i Europa, efter länder med betydligt större befolkning som England, Tyskland, Frankrike, Spanien.
  • Cramo, Ramirent ligger 2:a respektive 3:a i Europa.

Källa: Swedish Rental