Nordbygg

Att ta återbruket från ord till handling

Carina Loh Lindholm, koordinator på CCBuild.
Carina Loh Lindholm, koordinator på CCBuild.

Hållbarhet känns ibland svårgreppbart, men det finns stöd för exempelvis återbruk.
Här tipsar Carina Loh Lindholm, koordinator på CCBuild, om tre konkreta verktyg för att ta steget mot att bli cirkulär på riktigt.

– Det talas mycket om det, men faktum är att bara några få procent av allt material cirkuleras idag. Än så länge är det faktiskt så att avfallsmängderna ökar från byggsektorn. Det är därför det är så viktigt att branschen ska veta att vi är till för att få omställningen att hända och att alla intäkter som vi får återinvesteras i verksamheten, berättar Carina Loh Lindholm, koordinator på CCBuild.

CCBuild är ett icke-vinstutdelande bolag som ligger under IVL Svenska Miljöinstitutets paraply med syftet att stötta byggbranschens cirkularitet när ord ska bli till handling.

Miljarder som går förlorade

Enligt en studie framtagen av Återvinningsindustrierna sker värdeförluster i storleksordningen 19 miljarder kronor årligen ur den svenska ekonomin till följd av dagens linjära materialflöden i våra byggnader.

– Men omställning är inte omöjlig, konkreta steg i riktning mot cirkulära flöden kan tas, därför vill jag att alla ska känna till de stöd som vi kan ge för att det ska bli verklighet, säger Carina.

Nordbyggs ambition är att föra branschen framåt genom att hålla samtalet levande i byggbranschen. Här bjuder de och Byggvärlden på En minut med Carina Loh Lindholm där hon informerar om just tre konkreta verktyg för att ta steget mot att bli cirkulär på riktigt.