Nyheter

Att våga fråga

Verkar din kollega ha missbruksproblem? <br></br> Det är svårt att veta när man ska lägga näsan i blöt. Här berättar en av landets främsta drog- och alkoholforskare om hur och när man ska ställa den jobbigaste frågan.

— Även när alkoholproblemet är tydligt så är det svårt att få chefer och anställda att våga fråga om kamraten har problem, säger Ulric Hermansson, forskare inom alkohol- och narkotikaprevention i arbetslivet vid Karolinska Institutet.

Om misstanken är rätt eller fel spelar ingen roll — enligt experten är det mycket viktigt att man törs ställa frågan. Även om en medarbetare nekar till sitt alkoholproblem så bidrar frågan till att skapa självinsikt. Vetskapen om att andra uppmärksammar ett beteende kan hjälpa personen att ta det första steget mot att åtgärda sitt problem.
— Att bryta en företeelse gör man genom ständig påminnelse, säger Ulric Hermansson.

Om en anställd dyker upp berusad eller missköter sitt jobb så är det arbetsgivarens plikt att upprätta en handlingsplan och erbjuda hjälp. Problemen bör dock tacklas mycket tidigare.
— Rådet vi ger är att man inte ska vänta. Det ska sägas på ett rakt och ärligt sätt, men utan att moralisera, säger han.

De stora kostnaderna för alkoholmissbruk genereras inte av dem som redan visar upp grava alkoholproblem — det är de presumtiva alkoholisterna som kan bli dyra i längden. Därför har man utvecklat den så kallade riskbruksmodellen där medarbetarna erbjuds alkoholscreening i samband med besöket hos företagshälsovården.

De får fylla i ett formulär samt ett ge ett blodprov. Detta avslöjar om personen under de senaste veckorna har haft en konsumtion som utgör en hälsorisk. Om så är fallet så erbjuds den anställde rådgivning — utan att arbetsgivaren blandas in. Resultaten av modellen har visat sig vara mycket goda.

För att hantera misstänkta narkotikaproblem så rekommenderar Ulric Hermansson slumpmässiga tester. Han anser att integritetsfrågan ska bedömas utifrån om den anställde arbetar med något som kan hota andra människors säkerhet. Forskaren avråder dock starkt att polisanmäla personal som fastnat i drogtest.

Ulric Hermanssons råd:

1. Acceptera aldrig onykterhet — vänta inte med att reagera vid misstanke.

2. Se inte samtalet med den anställde som en rättegång.

3. Tala bara om vad du tror dig se, inte ”hur det är” — fråga sedan om det stämmer.

4. Om missbruk har lett till arbetsrelaterade bekymmer — håll fokus på detta.

5. Om du är övertygad — förbered dig på att erbjuda hjälp, men ställ krav på nykterhet.