Nyheter

Åtta ankomstplatser i nya bussterminalen

Bussterminalen i Katarinaberget kan bli klar samtidigt som Slussen.
I eftermiddag beslutar Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm om planarbetet.
I planerna ingår också en ny bussterminal vid Nacka centrum.

Före sommaren träffade Stockholms stad tillsammans landstinget, Nacka kommun och Värmdö kommun ett avtal om finansieringen av bussterminalen i Katarinaberget.
Detta innebär att ett nytt planarbete för bussterminalen nu inleds. Det första steget tas i dag, 11 september, när Stadsbyggnadsnämnden tar upp ärendet för beslut.

Bussterminal ska, precis som i den tidigare planen, ligga i Katarinaberget.
Terminalen får något mindre kapacitet än i det tidigare förslaget eftersom att det nu är klart att tunnelbanan ska byggas ut till Nacka. Samtidigt menar kommunen att det är viktigt att bygga för framtidens behov av ökad kollektivtrafik och bussterminalen ska klara behoven fram till år 2050.

Den nya planen för bussterminalen omfattar 8 ankomstplatser, 17 avgångsplatser och 17 reglerplatser (där bussarna står uppställda mellan turerna). Detta ska jämföras med den tidigare bussterminalens omfattning som rymde 8 ankomstplatser, 20 avgångsplatser samt 20 reglerplatser. Av överenskommelsen framgår också att en bussterminal ska byggas vid Nacka centrum som omfattar 15 påstigningsplatser.
Överenskommelse om finansiering finns och kommer att beslutas av respektive part.

Planarbetet beräknas ta cirka tre till fyra år, inklusive eventuella överklaganden. Själva byggtiden för terminalen beräknas därefter ta ytterligare cirka tre, fyra år.
Det innebär att en ny terminal för Nacka- och Värmdöresenärerna kan stå klar ungefär samtidigt som Slussens nya trafik- och slussanläggning står klar, det vill säga under år 2021.

Kostnaden för bussterminalen vid Slussen beräknas bli 1,43 miljarder kronor. Staten, genom länsstyrelsen, står för hälften av kostnaden, Stockholms stad för 25 procent och landstinget för 25 procent.
Stockholms stad kommer att bygga terminalen medan det är landstinget som kommer att äga den och stå för driften.