Nyheter

Attefall ställer besvärliga frågor

Byggvärlden har frågat profiler i branschen hur de använder sociala medier. Bostadsminister Stefan Attefall (KD) berättar att han tycker om att ställa besvärliga frågor till andra.

1) Hur jobbar ni med sociala medier på ert företag?

2) Varför är det viktigt att synas i dessa kanaler?

3) Har ni något konkret exempel där ni märkt effekt av sociala medier

– – –

Pia Lundquist, webbredaktör på Tyréns:

1) Tyréns har en företagssida på Facebook, LinkedIn, Twitter och YouTube. Vi har även en blogg där våra medarbetare bloggar inom olika ämnen. Vi har inte marknadsfört vår närvaro inom sociala medier särskilt aktivt utan har låtit sidorna få en organisk spridning. Den som gillar Tyréns gillar helt enkelt Tyréns.

2) Sociala medier ger oss möjlighet att stärka vårt varumärke i digitala kanaler och sprida vår breda kunskap inom samhällsbyggande. En av de viktigaste aspekterna tycker jag är att vi är aktiva för våra medarbetares skull. Jag vill att vi ska synas så att man blir stolt över att jobba på Tyréns. Sociala medier ger oss chansen att visa företaget på nya sätt och förhoppningsvis blir man nyfiken på att jobba hos oss eller med oss i uppdrag.

3) Vår blogg har fått en stadig ström av besökare och där är det viktigaste för oss att dela med oss av våra medarbetares kunskaper. Som de flesta konsulter har de ett sådant engagemang och personligt intresse inom sina områden och det är så roligt att få visa deras kompetens i nya kanaler. Plötsligt ser man människorna bakom företaget och vad de gör för att bygga bättre samhällen.

– – –

Magnus Jonsson, Digital Channel Manager, NCC:

1) Vi arbetar aktivt med sociala medier sedan 2008, då vi öppnade vårt Youtube-konto och började blogga. Våra huvudkanaler är Facebook, Linkedin, Twitter och Youtube, men vi finns även på Flickr och Slideshare, samt undersöker hur vi kan använda Instagram. Vi har även funktionen AddThis, som underlättar delning i många andra sociala kanaler, på våra externa webbplatser.

2) Av flera skäl. Det enklaste svaret är att våra kunder och andra intressenter redan är där. Då måste vi också finnas där för att förenkla att komma i kontakt med oss (relation) och för att nå ut med våra budskap. Det finns även sökoptimeringsskäl. Genom att finnas i flera kanaler ökar vi vår ”träffyta” när man söker efter oss eller våra produkter och tjänster.

3) Vårt affärsområde som utvecklar boende har framgångsrikt använt sig av Facebook i kampanjer och annonsering. Vi tycker oss också märka att Linkedin har ökat ansökningar till vissa typer av jobb, men det är inte så tydligt dock. Internt har det också uppskattats att kunna följa oss på flera olika, enkla, sätt.

– – –

Stefan Attefall (KD), bostadsminister:

1) Jag är aktiv på både Facebook och Twitter. På Facebook har jag två sidor, en privat och en offentlig. Twitter och min privata Facebook sköter jag helt själv, men min offentliga Facebook-sida får jag hjälp av min stab att sköta, och när det är de som skriver något undertecknar de alltid med "Staben" så att man vet vem avsändaren är. Jag twittrar, lägger ut bilder och deltar i diskussioner på något sätt i princip varje dag.

2) Det är ett bra sätt att sprida information om vad vi gör, men också att svara på frågor och ha en dialog med många människor. Det är en annan kontaktyta och det kan trigga fram många intressanta spontana diskussioner. Men det gäller att man tar sig tid att svara på de frågor som kommer upp. Jag försöker hinna svara på alla frågor så gott det går, och jag gillar själv också att ibland ställa besvärliga frågor till andra.

3) Vissa gånger får de ämnen man tar upp mer reaktioner än andra. I början av hösten har till exempel frågan om kommunala särkrav kontra nationella byggregler varit aktuell, och den har gett många tydliga reaktioner: många är positiva, men många är också negativa. Nackdelen med Twitter är att de kortfattade meningsutbytena i mer komplicerade frågor kan leda till missförstånd. Ofta tar jag med mig synpunkter och idéer som jag får i sociala medier och grunnar vidare på dem och använder dem i mitt arbete.

– – –

Nina Björn, Group External Digital Communication Manager, Skanska:

1) I Sverige och för koncernen globalt använder vi i huvudsak kanalerna Facebook, LinkedIn och Twitter. Vi jobbar strategiskt med kommunikation kring prioriterade områden såsom grönt byggande, säker arbetsmiljö och samhällsutveckling.

2) Det övergripande syftet är att bygga Skanskas varumärke och att stödja vår verksamhet. Vi vill också engagera och uppmuntra till dialog kring Skanskas roll i utvecklingen av morgondagens samhälle samt attrahera och rekrytera nya medarbetare.

3) Ja, vi har exempelvis rekryterat framgångsrikt via LinkedIn, där vi har en stark närvaro med nära 55.000 som följer den globala Skanska-sidan. Vi har också genom olika kampanjer och aktiviteter i sociala medier fått stor spridning av våra budskap även i andra typer av media. Exempelvis gav vår lokala svenska säkerhetskampanj, som bland annat bestod i ett test på Facebook, Säkerhetskollen, starkt genomslag inte bara i sociala kanaler utan även i andra typer av media.

– – –

Fredrik Furgårdh, entreprenadchef, Oljibe:

1) Oljibe är ett modernt byggföretag där öppenhet, transparens och stolthet över det vi gör genomsyrar hela vår verksamhet. Genom sociala medier kan vi ha en öppen dialog med vår omvärld, bygga nya relationer, öka vår tillgänglighet och nå ut till en bredare målgrupp. Vi finns på Facebook, Linkedin och Twitter. Där berättar vi och visar bilder från våra aktuella projekt, vår vardag på jobbet samt lyfter fram intressanta nyheter och händelser som kan intressera vår omgivning.   

2) För oss är det framför allt varumärkesbyggande, ett sätt att attrahera nya medarbetare, skapa engagemang bland anställda och utomstående intressenter och ett sätt att följa vår omvärld och nya trender. De nya mötesplatser som sociala medier inrymmer innebär helt nya möjligheter för företag att exponera sitt varumärke på och vara en del av morgondagens kommunikation. Här vill Oljibe också vara med.  

3) Vi märker ständigt av ökad kännedom om Oljibe. Vi märker framför allt av ett ökat engagemang bland vår egen personal på dessa sidor men också från andra personer i branschen som tycker det är roligt att följa oss. Även studenter från högskolor och universitet har lättare att komma i kontakt med oss gällande t.ex. praktik och framtida jobb samt att en viss andel av våra jobbansökningar kommer in via våra sociala medier.