Nyheter

AtteWeiss blocköverskridande lösning på bostadsfrågan

Lennart Weiss och Stefan Attefall. Foto: Anna Sjöström

Blåa Stefan Attefall, före detta bostadsminister och strategisk rådgivare, Solidus AB, och röda Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke Sverige, presenterade ett blårött valmanifest.
Det består av 15 punkter som de menar ska göra det enklare för partierna att på ett konstruktivt sätt ta itu med bostadskrisen efter valet i höst.
– Det är bara att copy+paste, säger Stefan Attefall.
Fritt uppskov av reavinstskatten och styrgrupp ledd av statsministern är ett par av deras förslag. 

Visserligen är den ena blå och den andra röd, men när det kommer till bostadsfrågan drar de båda åt lila. Efter att ha analyserat vilka frågor som måste lösas, vilka frågor som utgör hinder och utifrån detta funderat på hur den gordiska knuten ska lösas har de tillsammans tagit fram ett personligt valmanifest.
AtteWeiss valmanifest släpps på fredag, men redan nu presenterade de sina förslag till lösningar. 

– Ni kommer att lyssna till massa partiledare, men jag misstänker att ingen kommer att prata om bostäder. En orsak till det är att de inte riktigt vet vad de vill, att frågorna är komplexa och att man inte vill låsa sig i uppgörelser före valet. Alla pratar om blocköverskridande överenskommelser efter valet, så tänkte vi lösa frågan redan nu före valet. Det är bara att copy+paste, säger Stefan Attefall.

Deras utgångspunkt är att det ska vara realistiskt och pragmatiskt, och att det därför inte blir så spektakulärt som vissa kanske önskar.
– För att citera Löfven och Kristersson: vi vill ha mindre käbbel och mer vuxensamtal, säger Attefall. 

– Vad är egentligen problemet? Jo, det är flera. Vi har fokuserat på fyra: finansieringen, unga, ekonomiskt svaga och förstagångsköpare, rörligheten och klimatutmaningen. Klimatutmaningen måste verkligen med som en aspekt, säger Lennart Weiss. 

AtteWeiss 15 punkter:

1. Tillsätt styrgrupp som leds av statsministern.
”Det krävs att det finns en bra process kring det hela. I styrgruppen ska det finnas ledande personer från alla partier som har mandat att driva frågan. I En styrgrupp som leds av statsministern gör att det blir en fråga på högsta politiska nivå och statsministern kan inte smita undan.”

2. Se över beslutade kreditrestriktioner.

3. Underlätta för förstagångsköpare.
”Någon form av startlån, till exempel som det norska systemet. Det kan finansieras med en lite högre ränta. Vi har ett system i dag som kallas studielån, där människor får låna tusentals kronor utan säkerhet därför borde det gå att införa startlån där personer, efter kreditprövning får llåne pengar till att köpa en tillgång som dessutom går att sälja.”
4. Inför subventionerat bosparande. 

5. Främja rörligheten genom ändrad reavinstskattning.
”Det finns en hämmande effekt i dag. Vi säger att en realistisk modell är fritt uppskov och att man får skjuta upp den till det att man går ur marknaden. Det vill säga flyttar man från det enda äga boendet till till det andra får man ta med sig vinsten för att köpa det nya boendet, men när man går ur markanden måste man betala.”
6. Bygg trygghets- och äldreboenden 
”Trygghetsbostäder är ett mera ändamålsenligt boendet för de som behöver och där ska finnas  någon form av trygghetsvärd, social värd, som svarar för de behov man har under en övergångsperiod.”
7. Reformera hyressättningssystemet.
”Reformering av befintligt system. Vi måste hitta ett pragmatiskt sätt att inte låsa situationen. Det handlar till exempel om att reformera förhandlingsmodellen och skapa ramverk för hur den ska gå till,och tydligare regler för hur länge förhandlingen ska pågå.”

8. Minska skatteskillnader mellan hyrt och ägt. 
9. Höj bostadsbidragen.
”Då menar vi kraftiga höjningar.  I dag läggs cirka  5 miljarder kronor på bostadsbidrag och vi vill öka det med någonstans mellan 50 eller 100 procent. Det är det mest träffsäkra verktyget vi har för att nå grupper som behöver stöd bäst.”
10. Trappa ned ränteavdragen. 
”Trappa ned och på lång sikt kanske ta bort helt.”
11. Reformera strandskydd och riksintressesystemet. 
”Det är komplexa frågor, och många tjänstemän inom olika myndigheter som bromsar. Viktiga naturvärden ska självklart skyddas, men vi måste utnyttja möjligheterna och det är en viktig fråga för landsbygden.
Riksintressena har svällt efter hand och vi måste se över dem och skapa ett överskådligt system.”
12. Enklare regler för att bygga prisvärda bostäder.
” I dag är det lager på lager av regelverk som driver upp kostnaderna. Vi  måste öppna för diskussion för ett se vilka förändringar vi kan genomföra.”

13. Öka antalet kommunala, sociala kontrakt.
”Vissa grupper har mycket svårt att komma in på bostadsmarknaden och allt fler grupper pockar på hjälp. Vi vill att det ska slutas ett avtal på varje ort om att tio procent av alla bostäder som avyttras ska avsättas till sociala kontrakt. Det är en bra hjälp de som inte hittar en väg in på bostadsmarknaden att komma in, men det ska inte vara en permanent lösning.”
14. Tillse att klimatfrågan finns med i alla beslut.

15. Finansiering.
”Tittar vi på de utgifter som finns kan vi ganska lätt få ihop 7,5 miljarder kronor som vi beräknar att vårt förslag skulle kosta. Men då handlar det om att alla måste kompromissa. Vi tänker oss exempelvis att investeringsbidraget slopas till förmån för andra reformer.”