Nyheter

Aula Medica vann Stålbyggnadspriset 2015

Aula Medica. Bild: Wingårdh arkitektkontor

Stålbyggnadspriset 2015 går till Aula Medica i Solna.
Byggnaden får priset för bland annat eftersom den på ett innovativt sätt använder stål för att tänja på gränserna för det möjliga.

Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i konstruktionen.
Syftet är att uppmuntra till användandet av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar.

Till det vinnande bidraget har juryn valt det projekt som bäst uppfyller prisets kriterier genom:
• Den genomtänkta kombinationen mellan flera material för att uppnå både funktion och arkitektoniskt uttryck.
• Att utnyttja stålets möjligheter att skapa en större byggnad än vad som får plats.
• Val av teknisk lösning för att framhäva materialets småskalighet och bärförmåga.

Juryns motivering lyder:
”Aula Medica är en byggnad som hade varit omöjlig utan stål. En byggnad med ett av Sveriges största auditorium, där stålkonstruktionen möjliggör en stor rumsupplevelse, utan störande pelare och utan att själv synas. Hörnet som sträcker sig ut över Solnavägen skapar med stålets hjälp den nödvändiga verksamhetsyta som platsen själv inte kunde erbjuda. En nydanande och oväntad lösning som utmanar tyngdlagen och som ger byggnaden spänst och nerv. Konstruktion och form blir till en helhet, precis som samspelet mellan materialen stål, glas och trä. Aula Medica är en byggnad som på ett innovativt sätt använder stål för att tänja på gränserna för det möjliga. Aula Medica är ett sökande efter den perfekta balansen mellan funktion, ekonomi, skönhet och teknik.”

Priset delades ut i Stockholm den 28 maj.
Priset består av 50 000 kronor till de personer som särskilt bidragit till byggnadsverkets utformning och konstruktion, en plakett samt diplom till:
Byggherre: Akademiska Hus
Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor, Jonas Edblad, Gert Wingårdh
Stålkonstruktör: Cowi, Johan Ström, Christian Evertsson
Stålentreprenör: Normek, Jari Bremer

Juryn har bestått av:
Arkitekt Erik Andersson, Erik Andersson Arkitektbyrå
Arkitekt Katarina Rundgren, Testbedstudio arkitekter
Tekn lic Tomas Alsmarker, Nyréns Arkitekter
Civ ing Jan Stenmark, Prefabsystem
Civ ing Johan Löw, vd SBI
Civ ing Lars Hamrebjörk, Red Stålbyggnad

Utöver det vinnande bidraget har juryn valt att lyfta fram tre projekt som tilldelas ett hedersomnämnande för speciellt utmärkande kvaliteter:
Oaxen Slip & Krog, Djurgården, Stockholm, Sundsvallsbron och Swedbank HK, Sundbyberg.

På foto från vänster till höger:
Johan Löw, vd på SBI, Svante Rydholm, Cowi, Johan Ström, Cowi, Jonas Edblad, Wingårdhs, och Johan Ljung, Akademiska Hus, och Erik Andersson, Stålbyggnadsprisvinnare 2013.
Fotograf: Lars Hamrebjörk

Tidigare vinnare av Stålbyggnadspriset:

2003    Apatébron, Hammarby Sjöstad, Stockholm

2005   Mjärdevi Center, Linköping

2007   Svävande Taket, Vällingby, Stockholm

2009   Swedbank Stadion, Malmö

2011   Skivfilterbyggnaden vid Ryaverket, Göteborg

2013   Tullhusbron, Norrköping

Källa: Stålbyggnadsinstitutet