Nyheter

Avanmäler inte färdiga projekt

Lagen om elektronisk personalliggare infördes i januari 2016. Första året utförde Skatteverket cirka 12 000 kontrollbesök, men det kunde ha blivit fler om det inte vore för alla bomkörningar. Foto: Susanne Bengtsson.

Totalt genomförde Skatteverket cirka 12 000 kontrollbesök på 5000 byggarbetsplatser under 2016.
Byggherrarna har varit duktiga på att anmäla byggarbetsplatser, men betydligt sämre på att avanmäla färdiga projekt.
– Det här har resulterat i fruktansvärt många bomkörningar för oss, säger Conny Svensson, rikssamordnare på Skatteverket.

I januari 2016 infördes lag på elektronisk personalliggare i byggbranschen. Skatteverket accepterade en mjukare tillämpning under första halvåret för att ge både branschen och sig själva en implementeringsperiod. Under dessa månader påfördes inga kontrollavgifter.

Efter sommaren började Skatteverket att bötfälla byggherrar och byggföretag som inte följde reglerna kring elektronisk personalliggare. Efter årets slut landade summan på totalt 691 kontrollavgifter.

– Vi hade kunnat påföra avgift på många fler företag men valde att inte göra det av olika anledningar. Ibland råder ju inte ett företag över situationen, säger Conny Svensson.

Skatteverket redovisar 12 000 kontrollbesök på 5000 arbetsplatser under 2016. På en arbetsplats  kan flera kontrollbesök registreras då både byggherre och byggentreprenörer kan råka ut för kontroller under samma besök. 

Totalt anmäldes 43 000 arbetsplatser till Skatteverket förra året. 17000 avanmäldes av byggherren som slutförda projekt.

– Vi besökte egentligen betydligt fler än 5000 byggarbetsplatser under året. Byggherrarna har varit duktiga på att anmäla byggarbetsplatser, men ett stort problem är att många glömmer att avanmäla när projekten är klara. Vi kommer ofta till platser där etableringarna är borta och bygget slutfört, säger Conny Svensson.

För att lagstiftningen ska bli effektiv krävs synlighet och att kontrollerna fungerar.

– Med en massa bomkörningar blir det inte effektivt. Om avanmälningar inte görs måste vi kanske se över sanktioner även för det. Men i ett första skede ska vi försöka underlätta administrationen och erbjuda byggherrarna någon typ av it-tjänst där de får bättre överblick över projekten för att kunna avgöra vad som är klart.

En stor utmaning för Skatteverket tillsammans med branschorganisation har varit att nå ut med information om vad som gäller. Byggherrar som inte normalt jobbar i byggbranschen, till exempel bilverkstäder, butiksägare och bostadsrättsföreningar, har man fått lägga extra krut på.

– Något som bekymrat mig är att en del av de offentliga aktörerna som kommuner och landsting inte i alla lägen förstått, eller velat förstå, vad som gäller.  Vid delade entreprenader har vissa kommuner valt att överlåta ansvaret till byggentreprenören, trots att det inte är lagligt. Det är bara vid total- och generalentreprenader som byggherren kan överlåta ansvaret.

Ett annat sätt för byggherren att försöka komma ifrån kravet på elektronisk personalliggare är att dela upp en entreprenad i flera mindre, till exempel en för fönster och en för tak, för att inte överstiga gränsen på fyra prisbasbelopp.

– Men så kan man inte göra. Det räknas ju som en och samma byggarbetsplats.

Från Skatteverkets sida har man även märkt av ett trendbrott att svart arbetskraft verkar ersättas med utländsk arbetskraft med låga löner och registrerade i andra länder.

– Vi skulle vilja få till en regelförändring med registreringsskyldighet för utländska företag.

Under 2017 kommer Skatteverket fokusera på att hitta de företag som bestämt sig för att inte delta i systemet och som inte anmäler sina byggen.

– Tips är oerhört viktigt för vår verksamhet. Om man ser något som verkar fel kan man anonymt vända sig till oss med tips. Vi får in många tips och dessa har väldigt hög träffsäkerhet. Visst är vi på väg mot målet mot en sundare konkurrens i byggbranschen, men Skatteverket kan inte ensamma lösa problemen. Vi har ett väldigt bra samarbete och värdefull dialog med branschen. Våra medarbetare har också blivit oerhört väl bemötta ute på arbetsplatserna i samband med kontrollbesök.  Detta ska byggarna ha en stor eloge för.