Nyheter

Även byggindustrierna kräver tuffare energikrav

Branschorganisationen Sverige Byggindustrier ansluter sig nu till Energimyndigheten, byggbolag och forskare som kräver att Boverket ställer hårdare krav på energieffektivisering.

Boverkets förslag på skärpning av energikraven, som nu är ute på remiss, ”kunde vara mer långtgående”, skriver Sveriges Byggindustrier i sitt remissvar.

Riksdagen mål är att energiförbruk ska halveras sensta 2050.

– De hus som byggs enligt Boverkets nya förslag till energikrav kommer inte att vara tillräckligt effektiva för att bidra till riksdagens mål, kommenterat byggindustrierna energiexpert Maria Bogren i ett pressmeddelande.

Skillnaden mellan Boverkets mildare energimål och Energimyndighetens mera långtgående leder också till en osäkerhet inom byggbranschen, menar byggindustrierna. Hur ambitiösa kommer de framtida effektiviseringsmålen att bli? Är de bindande eller inte?

– Så länge denna osäkerhet kvarstår kommer effektiviseringsarbetet att gå långsamt. Därför är det av största vikt att samordningen mellan Energimyndigheten och Boverket förbättras och att tydliga, långsiktiga mål slås fast så snart som möjligt, skriver Maria Bogren.