Nyheter

Avgifter för bygglov chockhöjs

Om ett par veckor chockhöjs avgifterna för bygglov.

På Gotland ökas avgiften för en normalstor villa med drygt 80 procent. I Sjöbo blir avgiften för att bygga ett plank 265 procent dyrare.

Ju mindre byggprojekt desto dyrare blir det. Den som exempelvis tänker bygga en mur i skånska Sjöbo får betala 340 procent mer i bygglovsavgift jämfört med vad det kostar i dag.

Kostnaderna för de litet större projekten ökar också kraftigt — men inte lika chockartat. Variationerna mellan kommunerna är också stora, eftersom det är stora variationer på hur den så kallade självkostnadsprincipen tillämpas.

Så blir den nya avgiften för en normalstor villa på Gotland närmare 18 000 kronor istället för dagens knappa 10 000 (en uppgång på 83 procent), i Sjöbo drygt 41 000 i stället för cirka 29 000 kronor (upp 43 procent) medan den i Kumla ”bara” går upp 20 procent — från knappt 20 000 till närmare 24 000 kronor.

Det är SKL, Sveriges kommuner och landsting, som uppskattat de ekonomiska konsekvenserna av den nya plan- och bygglagen som dels ersätter den gamla PBL, dels lagen om tekniska egenskaper. Den nya träder i kraft 2 maj.

Poängen med lagen är att den ska förenkla och skynda på hela processen omkring bygglov. Den som söker ska i normalfallet få besked inom tio veckor, ett beslut som inte längre kan överklagas.

Nackdelen är allt merarbete som kommunerna måste utföra. En arbetsbörda som uppskattas öka med 20- 25 procent och fått många kommunpolitiker att slita sitt hår, enligt TT.

Att just de små nybyggnads- och tillbyggnadsprojekten blir så mycket dyrare beror på att alla administrativa kostnader, som kungörelser och delgivningar, får större procentuellt genomslag än i större projekt.