Nyheter

Aviserar prishöjningar på stålprodukter och elmaterial

Armering är en av de produkter som drabbats hårt av prisökningar. Foto: Getty Images

Prisutvecklingen för stålprodukter och elmaterial är historiskt hög.
– Jag har aldrig varit med om en liknande rusch, säger Max Fjaestad, produktchef hos ståldistributören BE Group Sverige.

– Det är ett helt nytt landskap som träder fram, menar Håkan Hedberg, vd Rexel Sverige, leverantör till installationsbranschen.

Stålprodukter är ett segment som påverkats kraftigt under våren. Ett starkt efterfrågeläge, verkens uppbokade produktionskapacitet, minskad import av material till EU samt stigande råvarupriser är några av förklaringarna.

– Under mina 20 år i branschen har jag aldrig sett en liknande rusch, säger Max Fjaestad, produktchef på BE Group Sverige, en ledande distributör av stålprodukter med kunder inom tillverknings- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum.

I juni aviserade bolaget prisökning på runt tio procent jämfört med maj för flera produkter. Framför allt har armering har blivit dyrare och ökat från 630 euro/ton i januari till 800 euro i maj, men prisuppgången fortsätter inom i stort sett alla produktgrupper.

– Neddragningar och till och med stängningar av industrier och stålverk (bla i Italien) under pandemin har begränsat utbudet samtidigt Asien inte haft incitament att exportera till Europa då de fått ännu bättre villkor på hemmaplan. Detta i kombination med att bilindustrin varit på väg tillbaka och drivit upp efterfrågan samtidigt har många byggprojekt gått för fullt har gjort att det blivit brist på stålprodukter både för byggbranschen och annan industri, säger Max Fjaestad.

Kraftigt ökade priser på skrot har påverkat priset på framför allt balk och armering.

Den ökade efterfrågan har även lett till störningar och brister i leveranser vilket kan få effekter på byggprojekt.

–  De som jobbar med långsiktiga relationer klarar sig och får åtminstone lika mycket material som de normalt köper. Men många andra får nej på sina beställningar. Vi har även sett en viss hamstring där man köpt två ton istället för ett för att gardera sig mot prishöjningar och brister på marknaden.

En annan aktör som gått ut och aviserat prishöjningar från den första juli är energiteknikdistributören Rexel, som förser stora delar av installationsbranschen med elmaterial.

Kraftiga prisökningar gäller både för råvaror som plast, stål, koppar och andra metaller liksom för komponenter och halvledare. Till detta kommer kraftiga prisökningar på förpackningsmaterial och transporter av alla slag. Prishöjningarna slår därmed över stora delar av sortimentet och vissa produkter kan höjas så mycket som 20-25 procent beroende på produkternas sammansättning. 

Förklaringarna är, enligt Rexel, en kombination av rusande råvarupriser på världsmarknaden, logistikutmaningar och tillgänglighetsproblem.

– Det här är ett globalt fenomen. När världen startar upp igen efter pandemin uppstår stora utmaningar med transporter. Det är brist på tillgången till containrar, containrarna finns på fel ställen samtidigt som flyg- och fartygskapaciteten har minskat, Håkan Hedberg, vd för Rexel Sverige, en av världens största elgrossistkoncerner.

Han ser inte något slut på vare sig råvarubrist eller prisuppgångar i närtid och förutser rejäla problem för entreprenader som avtalats innan Covid19-pandemin, särskilt för de avtal som saknar indexreglering. 

– Det är inte orimligt att anta att priserna kommer att stiga i fler steg i entreprenadskedjan. Det är viktigt att vi i god tid förvarnar marknaden om vad som sker, så att kunderna kan anpassa sig till marknaden post-covid. Det är ett helt nytt landskap som träder fram, av en dignitet som jag inte sett under mina 30 år i branschen, säger Håkan Hedberg.

I en värld där elektrifiering och klimatomställningen pågår för fullt är tajmingen inte den bästa.

– Det här är extra problematiskt då vårt samhälle befinner sig mitt i en ökande elektrifiering av samhället och en hållbarhetsomställning