Nyheter

Avmattad bostadsmarknad orsakar vikande orderingång

En avmattad bostadsmarknad, minskat antal bygglov och stagnerande nyproduktion präglar flera stora branschgrupper inom trä- och möbelindustrin. Framförallt småhus men även dörrar, fönster och trappor har en vikande orderingång. 
Det visar färska siffror från Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Åtta procents minskning av antalet bygglov för styckebyggda småhus har satt en klar prägel på trä- och möbelindustrin det gångna året. För påbörjade småhus har orderingången minskat med 20 procent jämfört med 2017. 

Samma trend gäller också för TMF:s produktgrupper dörrar, fönster och trappor. För dörrar och fönster är nedgången 5 procent respektive 5,5 procent medan försäljningen av trappor minskat med 10 procent under 2018 jämfört med 2017.

– Industrin kände av den minskade orderingången redan 2018, men nu när vi jämför med siffrorna ett år senare ser vi tydliga nedgångar svart på vitt – både avseende leveranser och orderingångar. Om avmattningen på bostadsmarknaden fortsätter– inte minst på grund av tuffa finansiella förutsättningar – påverkas ännu fler företag inom trä- och möbelindustrin, kommenterar David Johnsson, vd på TMF, rapporten.
 
Möbelindustrin har däremot en fortsatt positiv utveckling, inte minst gentemot den globala marknaden. Under 2018 ökade den svenska möbelexporten med fyra procent.

TMF i siffror 1 2019 baseras på den senaste statistiken för helåret 2018.