Nyheter

Avsaknad av byggregler ökade förödelsen på Haiti

Svaga byggnader och en avsaknad av byggregler förvärrade katastrofen i Haiti efter tisdagens jordbävning, rapporterar flera internationella medier. Jordbävningen uppmättes till 7,0 på Richterskalan och dess epicentrum låg 15 kilometer från den tätbefolkad

Pierre Fouche, jordbävningsingenjör från Haiti, uppger till radiokanalen NPR att Haitis byggnader sällan är byggda enligt hållfasthetskrav och var hopplöst svaga i det kraftiga skalvet. Han är, sig själv veterligen, den enda jordbävningsingenjören i Haiti.

Under hans studietid i Haiti sa hans lärare att åtminstone en byggnad i landet skulle klara en jordbävning; presidentpalatset. Men nu ligger presidentpalatset i ruiner.

— Ett av de största problemen är att vi på landsbygden inte ens har en nationell byggnorm, vilket är mycket sorgligt. Många människor gör vad de vill, de kan bygga vad de vill, säger Pierre Fouche till NPR.

Rika människor kan bygga betongbyggnader förstärkta med stålbalkar, men även de byggnaderna lever inte upp till hållfasthetskrav för vertikala laster, och kan definitivt inte hantera krafter från sidan, som i fallet med en jordbävning, berättar Pierre Fouche för NPR.

Experterna inte förvånade

Los Angeles Times rapporterar att ingenjörer som är väl bekanta med de strikta reglerna i jordbävningsdrabbade områden som Kalifornien och Japan ser förödelsen i Haiti som skrämmande men begriplig. Svaga byggnader och snabb befolkningsökning i städerna ger generellt sett höga dödstal efter jordbävningar i utvecklingsländer.

Före cirka 1950 gav en jordbävning av given magnitud ungefär lika stor skada i den utvecklade världen som i den underutvecklade delen av världen, enligt Ross Stein, geofysiker vid the US Geological Survey. Nu är dödstalen oftast tio gånger högre i utvecklingsländer och skadorna kan bli så mycket som 100 gånger högre, säger Ross Stein till Los Angeles Times.

CNN citerar Cletus Springer på the Organization of American States, som så sent som i förra månaden i en studie konstaterade att många byggnader i Haiti var så dåligt byggda att det inte var troligt att de skulle klara några olyckor.

— Man kunde se väldigt enkelt att dessa byggnader inte skulle klara ens en jordbävning av magnitud 2, säger Cletus Springer till CNN.

Till exempel hade byggnader uppförts i sluttningar utan ordentlig grund och med otillräcklig stålmängd. Cletus Springer tror att den stora fattigdomen i Haiti är orsaken till de undermåliga byggnaderna.

”Måste utveckla byggnorm”

— Nu måste vi jobba med de haitiska myndigheterna för att utveckla en byggnorm som passar Haiti och dess speciella villkor, säger Cletus Springer till CNN.

Tisdagens jordbävning visade att även de byggnader som borde ha byggts efter de högsta kraven — sjukhus, skolor och presidentpalatset — kollapsade.

— Skolor, sjukhus och alla regeringsbyggnader borde vara säkra att det kan bli något mått av kontinuitet i regeringsstyret och den privata sektorn i händelse av katastrofer som den här, säger Cletus Springer till CNN.

Läs om arbetsmiljön för svenskar som skickas på uppdrag till Haiti på Arbetarskydd:

Tufft rapportera från Haiti

Att prata om svåra händelser hjälpe