Nyheter

”Avskaffa hyresregleringen”

Planlägg mer mark i förväg och begränsa riksintressena. Det är några av förändringarna som Skanska föreslår i en bostadspolitisk rapport för att lösa bostadsbristen.

I rapporten skriver Skanska om de problem som de uppfattar försvårar bostadsbyggandet. De presenterar även följande tio reformkrav för att underlätta byggandet:

  • Håll detaljplanearbetet övergripande och flytta detaljfrågor till bygglovsskedet
  • Planlägg mer mark i förväg
  • Anställ fler planhandläggare
  • Tillämpa transparenta och förutsägbara prissättningsmodeller vid markförsäljning, som premierar byggande och långsiktighet
  • Rensa upp och begränsa riksintressena
  • Lätta på statliga byggnormen
  • Avskaffa länsstyrelsernas överprövningsmöjlighet
  • Inför prövningstillstånd och en avgift för överklagande till mark- och miljödomstolen
  • Sänk den så kallade flyttskatten
  • Avskaffa hyresregleringen