Avskrivna skulder för 2,2 miljarder

Avskrivna skulder för 2,2 miljarder
Företag inom byggsektorn skrev förra året av cirka 2,2 miljarder kronor i uteblivna betalningar. "Byggbranschen ligger alltid i topp".
Företag inom byggsektorn skrev förra året av cirka 2,2 miljarder kronor i uteblivna betalningar. Bygg är den bransch som ligger i topp, både i Sverige och övriga Europa, vad gäller avskrivna skulder.

Svenska företag skrev förra året av hela 75 miljarder kronor i uteblivna betalningar. Detta motsvarar 2,1 procent av alla affärstransaktioner. Det visar en undersökning genomförd av Intrum Justitia.

Värst drabbade är företag inom bygg- och tjänstesektorerna. Inom byggbranschen skrivs 3,0 procent av alla affärstransaktioner av.

– Byggbranschen ligger alltid högt i både Sverige och Europa. Noterbart är att bygg ligger stabilt i toppen över åren, oavsett konjunkturläge. En spekulation är att det inom bygg- och tjänstesektorn kan uppstå diskussioner och tvister om vad en leverans ska innehålla, vad som ingår i tjänsten, säger Annika Billberg, informaionschef Intrum Justitia.

I pengar handlar avskrivningarna om cirka 2,2 miljarder i kronor, bara i byggbranschen.

– Det är orealiserade vinster som aldrig kommer företagen till gagn. Pengar som skulle kunna användas på ett mycket bättre sätt helt enkelt, säger Annika Billberg.

Följderna kan bli allvarliga, kanske främst för små företag som lättare drabbas av likviditetsproblem, en av de vanligaste orsakerna till konkurs.

– Avskrivningarna är en hämmande faktor för företagen och kan göra det svårare att säkra likviditeten, att expandera, utvecklas och rekrytera.

Enligt undersökningen kommer problemen att kvarstå och successivt påverka den svenska ekonomin allt mer negativt. Detta då en mycket stor del av företagen svarar att avskrivningarna förväntas ligga på samma nivå nästa år.

– Även om vår undersökning visar på en mycket allvarlig utveckling så finns det åtgärder som företag kan vidta för att minska sina risker. Vi vet att företag som känner sina kunder väl och som har väl fungerande kreditregler får betalt tidigare och slipper skriva av mindre belopp. Att företagen får betalt för sina tjänster är en förutsättning för att ekonomin i Sverige ska kunna ta fart, säger Lars Wollung, VD och Koncernchef Intrum Justitia.

Råd till svenska företagare

1. Upprätta och implementera en kreditpolicy
2. Följ upp varje steg i kredithanteringsprocessen
3. Sätt individuella kreditgränser för varje kund
4. Försäkra dig om att du vet vem du gör affärer med
5. Integrera försäljnings-, marknads- och ekonomiavdelningens arbete för att undvika förluster
6. Kontrollera dina adressregister regelbundet
7. Följ den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen för olika branscher. Följ dina nyckelkunders soliditet
8. Skicka snabba påminnelser och om möjligt fakturera dröjsmålsränta och omkostnader
9. Försök att alltid ha en blandning av kunder från olika branscher
10. Vänta aldrig med att agera för att se till att få betalt. ”

Källa: Intrum 

Relaterade artiklar

Revansch för den europeiska byggsektorn
Underskott på bostäder i 240 kommuner
Finansutskottet säger ja till amorteringskravet
Byggcompagniet i konkurs