Nyheter

”Avtalet måste ändras”

Enligt Laval-utredningens förslag ska parterna på arbetsmarknaden reglera förutsättningarna för utstationerade arbetstagares villkor vid arbete i Sverige. <br></br> – Då måste byggnads- och anläggningsavtalen ändras, säger Bo Antoni, vd på BI.

Arbetare i utländska företag ska ha villkor som är lika bra eller bättre än minimivillkoren i de svenska kollektivavtalen. Ett annat villkor är att de avtal som utländska företag ska tillämpa är transparenta och förutsebara. Företagen ska kunna kalkylera sina lönekostnader med utgångspunkt från en i kollektivavtalet angiven lägsta lön. Men någon sådan finns inte i byggnadsavtalet.

– Vår utgångspunkt är att lagar och kollektivavtal ska säkerställa konkurrens på lika villkor mellan svenska och utländska företag. Detta innebär att Byggnads- och Anläggningsavtalen måste ändras så att det finns en tydligt angiven lägsta godtagbara lön som alla företag som omfattas av avtalen kan tillämpa, säger Bo Antoni, vd i Sveriges Byggindustrier (BI) i ett pressmeddelande.

Eftersom byggbranschens avtal anger ackord som huvudlöneform kan inte svenska byggföretag i förväg veta vad lönekostnaden blir. Och reglerna måste vara lika för svenska och utländska företag, menar BI.

– Byggnads förslag innebär att utländska byggföretag inte kommer att konkurrera på samma villkor som svenska. Det är en oacceptabel situation. Det är rimligt att både svenska och utländska företag kan förutse sina lönekostnader när de lämnar anbud på byggprojekt, fortsätter Bo Antoni.

Byggnads har sagt upp avtalet och sitter med BI i förhandlingar om ett nytt avtal.