Avvaktande stämning på fastighetsmarknaden

Avvaktande stämning på fastighetsmarknaden
Den totala transaktionsvolymen under det första kvartalet 2013 uppgick till 14,4 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en minskning med 42 procent jämfört med samma period 2012.
Den totala transaktionsvolymen under det första kvartalet 2013 uppgick till 14,4 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en minskning med 42 procent jämfört med samma period 2012, och en kraftig nedgång jämfört med föregående kvartal, då transaktionsvolymen uppgick till 48,0 miljarder kronor.

Årets första kvartal visar upp överraskande svaga siffror, även med hänsyn tagen till att det första kvartalet varje år brukar vara det svagaste. En av förklaringarna till detta är föregående kvartals mycket starka siffror. I kölvattnet av stor aktivitet och många genomförda affärer befinner vi oss nu åter i en lugnare period. Sentimentet på marknaden har inte förändrats nämnvärt och är alltjämt positivt.

Andelen s.k. cross border-transaktioner uppgick till 72% under kvartalet, vilket är en mycket hög siffra. Denna gång väljer dock merparten av de utländska aktörerna att sälja av sina innehav, vilket resulterar i ett nettoutflöde av kapital från Sverige. Efterfrågan på svenska fastigheter är fortsatt hög, men ett begränsat utbud på marknaden parat med höga finansieringskostnader och den starka kronan har gjort det allt svårare för många utländska aktörer att komma in på marknaden.

De flesta av kvartalets affärer gjordes i Stockholm som ensamt stod för knappt 60% av den totala transaktionsvolymen. Göteborg och Malmö tillsammans står för 4%, medan resten av affärerna gjordes i övriga landet.

Affärer gjorda under årets första kvartal

Den största affären under kvartalet var Orions försäljning av Infra City omfattande 190 000 kvadratmeter kontor, handel, hotell och lager i Upplands Väsby till Profi för 1,7 miljarder kronor. Astra Zeneca sålde hela sitt fastighetsbestånd i Södertälje omfattande 130 000 kvadratmeter till det nybildade Acturum för 1,5 miljarder kronor. Affären skedde i spåren av beslutet att lägga ner företagets hela FoU-verksamhet i staden. Rikshem strukturerade om i portföljen och sålde en stor portfölj omfattande studentboenden i Uppsala till Uppsalahem för 1,4 miljarder kronor. I Stockholm sålde Aberdeen två kontorsfastigheter i Marievik till AMF Fastigheter för 1,3 miljarder kronor och Electrolux köpte tillbaka sitt huvudkontor på Västra Kungsholmen från Niam för dryg 1,1 miljarder kronor. Franska AXA  sålde den s.k. Pearlsportföljen omfattande detaljhandelsfastigheter spridda över landet till Tredje AP-fonden för knappt 1 miljard kronor. Kvartalets största logistikaffär innefattade Norska NRPs försäljning av två fastigheter belägna i Jordbro och Borlänge till Sagax för nästan 600 miljoner kronor. Den största av de två fastigheterna är den i Jordbro, söder om Stockholm och omfattar 94 000 kvadratmeter höglager uthyrt till bl.a. Åhléns.

Efter ett mycket starkt avslut på förra året karakteriseras inledningen på 2013 av ett betydligt lugnare tempo på marknaden. Det råder dock en positiv stämning bland marknadens aktörer och från bankerna rapporteras det om att finansieringssituationen börjar förbättras markant, något som Jones Lang LaSalle bedömer kommer att spela stor roll för resten av året.

 

Fastighetsrådgivningsföretaget Jones Lang LaSalle erbjuder strategiska tjänster till ägare, investerare och hyresgäster. Jones Lang LaSalle förenar stark lokal förankring med världsledande kunskap om såväl svensk som internationell fastighetsmarknad.

Relaterade artiklar

Han blir ny fastighetsdirektör för Göteborgs Stad
Minskad aktivitet på transaktionsmarknaden