Nyheter

Ax:son Johnson lämnar styrelsepost i NCC

Efter 15 år lämnar Antonia Ax:son Johnson sin styrelsepost i NCC. Det sker i samband med årsstämman den 2 april. Hon ersätts av Carina Edblad, vd för Färdig Betong och Viveca Ax:son Johnson, styrelseordförande i Nordstjernan. Valberedningen föreslår att styrelsen ökas till sju ordinarie ledamöter, med omval av styrelseledamöterna, Tomas Billing (ordförande), Ulla Litzén, Olof Johansson, Sven-Olof Johansson och Christoph Vitzthum samt nyval av Carina Edblad och Viveca Ax:son Johnson.