Ax:son Johnson lämnar styrelsepost i NCC

Ax:son Johnson lämnar styrelsepost i NCC
Efter 15 år i NCC:s styrelse har Antonia Ax:son Johnson avböjt omval.

Efter 15 år lämnar Antonia Ax:son Johnson sin styrelsepost i NCC. Det sker i samband med årsstämman den 2 april. Hon ersätts av Carina Edblad, vd för Färdig Betong och Viveca Ax:son Johnson, styrelseordförande i Nordstjernan. Valberedningen föreslår att styrelsen ökas till sju ordinarie ledamöter, med omval av styrelseledamöterna, Tomas Billing (ordförande), Ulla Litzén, Olof Johansson, Sven-Olof Johansson och Christoph Vitzthum samt nyval av Carina Edblad och Viveca Ax:son Johnson.

Relaterade artiklar

Vinstvarning från NCC
”En risk för hela den svenska byggindustrin”
Käpplaverket byggs om för en miljard
Ett tillfälligt stopp för säkerheten