Nyheter

Både Skanska och NCC bygger i Trondheim

NCC bygger Granåsen skianlegg, Trondheim. Bild: Pir II

Trondheims kommun har tecknat avtal med Skanska om att bygga Nidarvoll skolor, en multiarena tillhörande skolan samt ett rehabiliteringscenter.
Samtidigt anlitar Trondheim kommun NCC för att bygga nya Granåsen Idrottspark i Trondheim.

Skanska ska bygga skolor med multiarena och rehabiliteringscenter i Trondheim, Norge, för NOK 781M, cirka 770 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Skolorna, för årskurs 1-7 och 8-10, kommer att få en yta om cirka 14 800 kvadratmeter och inhysa upp till 1 000 elever totalt. 

I rehabiliteringscentret, på cirka 10 000 kvadratmeter över fyra våningar, planeras 72 stycken korttidsplatser för rehabilitering samt tillhörande utbildnings- och kontorslokaler. 
Projektet har höga hållbarhetsambitioner. Solcellspaneler och ett gemensamt energicenter kommer att fördela el mellan byggnaderna samtidigt som det optimerar förbrukningen och producerar el för att säkerställa låg energianvändning.

Byggnationen av rehabiliteringscentret är planerat att starta i juni 2021 och vara klart i april 2023. Byggstarten för skolorna och multiarenan planeras till september 2021 och de kommer att vara färdigställda i november 2023.

NCC: kontrakt med Trondheims kommun för Granåsen Idrottspark är värt 470 miljoner svenska kronor. Under en inledande fas har parterna tillsammans arbetat fram lämpliga tekniska lösningar och planer för en optimal genomförandefas.

Projektet omfattar tillbyggnad, förbättringar och nybyggnationer vid de båda hoppbackarna, ny skidskyttearena, ny skidbro, nytt domarhus, nya läktare, ny arena med skjutbana integrerad med läktare, ny sittlift samt markarbete i anslutning till backar och tillfartsvägar.

Projekt tar sikte på att certifiera projektet enligt CEEQUAL, en internationell hållbarhetsrating för infrastruktur-projekt.

Hoppbackarna ska stå färdiga inför vintersäsongen 2022/2023 och hela idrottsparken ska vara färdig till sommaren 2023. Projektet är värt ca 470 MSEK och orderregistreras med hälften vardera i affärsområdena Building Nordics och Infrastructure under andra kvartalet 2021.