Nyheter

Badringen dyker upp igen

Stjärnarkitekten Thomas Sandells planer på ett kallbadhus i Riddarfjärden gick i stöpet efter en folkstorm. Nu är ”badringen” aktuell igen — i Ulvsundasjön på Kungsholmen.

Dagens Nyheter skriver att projektgruppen bakom kallbadhuset filar på en ansökan till Stockholms stads exploateringsnämnd för att få bygga det flytande badhotellet på en ny plats.

Då är det nödvändigt att projektgruppen får med sig politikerna. Och chansen verkar bättre den här gången.

– Vi har haft fortsatta kontakter med politiker och tjänstemän och blivit uppmanade att söka markanvisning för den här platsen, säger Björn Westerberg i projektgruppen till DN.

I gruppen ingår även arkitekten Thomas Sandell och hotellkungen Ejnar Söder.

Byggnaden har halverats i planeringen. Diametern beräknas bli 60 meter och höjden en eller en och en halv våning. Detta är ett sätt att få med sig opinionen för ett kallbadhus med hotell och restaurang.