Nyheter

Bakläxa för sanering i Gåshaga

Kravet på ökad sanering i bostadsområdet i Gåshaga brygga på Lidingö utanför Stockholm kommer från Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet. <br> — Nuvarande halter är oacceptabla, säger Annika Hanberg, Karolinska institutet.

— På några områden är halterna av cancerframkallande PAH-H och PAH-M på en oacceptabel nivå och där tycker vi att de ska sanera mer med tanke på att vuxna och barn kan komma i kontakt med marken genom till exempel odling, säger Annika Hanberg, docent på IMM som är ett nationellt expertorgan inom miljömedicin med inriktning på hälsorisker till följd av exponering för kemiska ämnen.

Hon har tillsammans med Ulla Stenius och Marika Berglund, på IMM, på uppdrag av Lidingö stad granskat rapporten “Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning” som utfördes av WSP Environmental under 2008.

WSP kom i sin rapport till att det behövde saneras mer kring hus 8 i området, men IMM vill nu gå längre och sanera ytterligare områden.

IMM:s roll är att granska eventuella hälsorisker med föroreningarna. Deras slutsats är att halterna av föroreningar är oacceptabla i flera fall, men ändå ligger på låga nivåer.
— Risken att få cancer av dessa nivåer är väldigt, väldigt låg men riktvärdet sätts lågt för att vara på den säkra sidan, säger hon.

Tidigare under måndagen gav Lidingö kommun besked om att en mindre sanering ska genomföras. Lovisa Lagerström Lantz, presschef på NCC, säger att NCC redan är överens med de boende i området om att NCC ska sanera området.

— De vill att vi sanerar ytterligare och vi kommer att betala saneringen av tre områden vid Gåshaga. Vi kommer att skicka in en skrivelse till kommunen där vi berättar det, säger hon.