Nyheter

Bakslag för Cementa om utsläppsnivåer

Länsstyrelsen ställer nya krav på Cementa. Bild: Cementa

Naturvårdsverket justerar upp Cementas utsläppsnivåer i Slite med 20 000 ton. En granskning visade att Cementfabriken släppte ut mer än man medgett under 2019 och 2020.

Naturvårdsverkets granskning som visar på Cementas rapporteringsbrister leder nu till att ytterligare 20 000 utsläppsrätter behöver överlämnas.

   – Det handlar om en relativt stor utsläppsmängd som inte har räknats med, säger Amanda Hagerman, föredragande på Naturvårdsverket, till Nyhetsbyrån Siren.

Hon betonar samtidigt att Cementa i Slite hör till landets största koldioxidutsläppare, och att avvikelserna är små i förhållande till bolagets totala utsläppsnivåer. Under 2020 släppte Slitefabriken ut drygt 1 467 000 ton koldioxidekvivalenter, efter Naturvårdsverkets uppräkning med 7 500 ton. För 2019 handlar det om nära 12 500 ton som först inte noterats, med en total utsläppsmängd som nu landat på 1549 000 ton.

Därmed ligger felrapporteringen inom den så kallade väsentlighetsgränsen på 2,5 procent av den årliga utsläppsmängden. Bristerna upptäcktes först av en så kallad ackrediterad verifierare, som enligt regelverket underrättade Naturvårdsverket om avvikelserna. Enligt Amanda Hagerman inträffar liknande rapporteringsfel några gånger per år. Verksamhetsutövarna ska själva göra interna kontroller för att hitta eventuella fel innan rapportering, betonar hon.

– Ofta kan det handla om mätosäkerhet kopplat till stora lagermängder med bränslen och material. I det här fallet i Slite handlar det delvis om det, men också om faktiska missade utsläpp, och då är det definitivt viktigt att göra en justering. Vi vill förstås helst undvika att behöva besluta om utsläpp i efterhand, säger Amanda Hagerman.

De förlorade utsläppsrätterna motsvarar den överskridande mängden koldioxidekvivalenter i ton. Priset på utsläppsrätter har stigit kraftigt under de senaste åren. Cementa, som invände mot Naturvårdsverkets bedömning gällande 2020, har möjlighet att överklaga besluten till domstol.